International House Helsinki: Kansainvälinen osaaminen yritysten käyttöön

23.2.2016 klo 12.36

Maaliskuussa alkava Töissä Suomessa -hanke tuo yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita tavoitteenaan kansainvälisten osaajien kysyntälähtöinen työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

Tällä hetkellä esimerkiksi kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osaamista ei käytetä riittävästi hyväksi pääkaupunkiseudulla.

”Uusi International House Helsinki tarjoaa yritysten ja työnantajien käyttöön tietoa pääkaupunkiseudun kansainvälisistä osaajista sekä konsultointiapua maahanmuuttajien rekrytointikysymyksissä ja kielikoulutuspalveluissa. Lisäksi edistetään osaajien ja työnantajien kohtaamista sekä mentorointikokonaisuuksia”, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela sanoo.

Töissä Suomessa -hanke kokoaa yhteen muun muassa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistävät viranomaiset, työnantajat, ammattiverkostot ja palveluntuottajat. Tähtäimenä on rakentaa kaupunkien, työ- ja elinkeinohallinnon, elinkeinoelämän, maahanmuuttajajärjestöjen sekä ammattiyhdistysliikkeen yhteistyöllä uudenlainen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuusmalli. Samanaikaisesti edistetään yhteistä näkemystä siitä, miten maahanmuutto ja maahanmuuttajat nivoutuvat osaksi työ-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa pääkaupunkiseudulla.

Tavoitteena on, että International House Helsingissä hoidettaisiin myös keskeisiä maahanmuuttoon liittyviä viranomaispalveluja, kuten lupapalveluja sekä muita neuvontapalveluja. Toimintaan kytketään pääkaupunkiseudun neuvontapalvelut, työvoimahallinnon kotoutumispalvelut (orientaatio- ja kielikoulutukset) ja sähköiset asiointiratkaisut. Hankkeen pääpaino on pääkaupunkiseudulla, mutta monilla toiminnoilla on myös kansallisia ulottuvuuksia.

Töissä Suomessa -hanke käynnistyy maaliskuun alussa Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella ja kestää elokuuhun 2018.
 
Lisätietoja:

maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela, Helsingin kaupunginkanslia, ilkka.haahtela@hel.fi, puh. 040 125 9887
 
Töissä Suomessa -hankekumppanit

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin osahankkeen tavoitteena on muun muassa non-stop-infotilaisuuksien -mallin ja alkuvaiheen kotoutumista edistävän viestintämallin kehittäminen.

Yhteyshenkilö: maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela, ilkka.haahtela@hel.fi, puh. 040 125 9887

Espoon kaupunki

Espoon osahankkeen tavoitteena on parantaa Suomessa asuvien kiinalaisten työllisyystilannetta ja tukea heidän osaamistaan vastaavien urapolkujen kehittymistä. Tavoitteena on yhdistää kiinalaiset osaajat ja heitä tarvitsevat yritykset harjoittelu- ja työpaikkojen löytämiseksi.

Yhteyshenkilö: maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto, teemu.haapalehto@espoo.fi, puh. 046 877 3200

Vantaan kaupunki

Vantaan osahankkeen päätoimija on Vantaan venäläinen klubi, jonka kautta etsitään työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia Vantaan venäjänkieliselle väestölle.

Yhteyshenkilö: monikulttuurisuusasiain päällikkö Hannele Lautiola, hannele.lautiola@vantaa.fi, puh. 040 865 9627

Helsingin seudun kauppakamari

Kauppakamarin COME (Chamber of Multicultural Employments) -osahankkeella vaikutetaan Suomen ja metropolialueen talouskasvun edellytyksiin, työllisyyteen, pk-yritysten kansainvälistymiseen ja vientiponnistuksiin parantamalla työnantajien valmiuksia hyödyntää Suomessa olevaa kansainvälistä ja maahanmuuton kautta Suomeen tulevaa osaamista.

Tavoitteena on muun muassa parantaa yritysten ja työnantajien valmiuksia monikulttuurisiin rekrytointeihin sekä tehostaa kansainvälisten osaajien työmarkkinavalmiuksia kiinnittyä avoimille markkinoille osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

Yhteyshenkilö: Project Director Markku Lahtinen, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi, puh. 050 571 3564

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

SAK:n osahankkeena on maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta, jota SAK tulee tarjoamaan uutena palveluna. Palvelu aloitetaan maaliskuussa ja aluksi lakimiehen neuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostitse, myöhemmin myös asiakaspalvelupisteessä.

Yhteyshenkilö: maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä, eve.kyntaja@sak.fi, puh. 020 774 0139, 0400 513 162

Moniheli ry

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli tarjoaa omaa osaamistaan ja ruohonjuuritason kokemustaan maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen. Osahankkeessaan Moniheli tarjoaa maahanmuuttajien omille järjestöille työkaluja työllistymisen edistämiseen jäsenpiirissään sekä testaa muissa osahankkeissa kehitettyjä menetelmiä omassa verkostossaan koko hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Monihelin osahanke aloittaa 1.9.2016.

Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Riitta Salin, riitta.salin@moniheli.fi, puh. 044 535 5722

TE-hallinto

Ely-keskus ja TE-toimisto tuottavat yhdessä TE-toimiston kotoutumiskoulutuksen osaksi uuden palvelukokonaisuuden, jossa tarjotaan asiakkaille yhdessä hankekumppanien kanssa tieto- ja ohjauspalveluita sekä työelämälähtöisiä nopeaan työllistymiseen tähtääviä koulutuspolkuja. Tavoitteena on hyödyntää kotoutuja-asiakkaiden jo olemassa oleva osaaminen ja yksilölliset tarpeet.

Yhteyshenkilöt:

Töihin Suomeen ESR-hankkeen projektisuunnittelija Nina Pakarinen, nina.pakarinen@ely-keskus.fi, puh. 0295 020 996, TE-toimiston maahanmuuttopäällikkö Tuija Soininen, tuija.soininen@te-toimisto.fi, puh. 0295 040 745