Innovatiivisen oppimisen kokeilut laajenevat Otaniemessä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.8.2017 klo 12.00
Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyö innovatiivisen oppimisen kehittämisessä laajenee, kun Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijat aloittavat opiskelunsa Aalto-yliopiston kampuksella Otaniemessä syyslukukauden alussa.

Ratkaisun taustalla ovat rohkaisevat kokemukset ensimmäisestä Koulu palveluna -kokeilusta. Siinä Haukilahden lukio on toiminut Otaniemen kampukselle hajautetuissa tiloissa jo vuoden ajan.  Kokeilu on herättänyt kiinnostusta ja saanut tunnustusta myös kansainvälisellä tasolla.

Koulu palveluna -konsepti perustuu Espoon ja Aalto-yliopiston kehittämään malliin koulusta oppimista tukevana monipuolisena palveluna - ei vain koulurakennuksena. Malli tukee uudenlaisia oppimisen tapoja, lisää oppimisen iloa ja kannustaa toimijoita yhdessä tekemiseen ja kehittämiseen. Kokeilussa testataan myös joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joita jatkossa voidaan skaalata koskemaan muitakin sivistystoimen palveluita. Alustavat laskelmat osoittavat, että Koulu palveluna -palveluinnovaatio saattaa säästää tilojen käyttökustannuksia jopa 25 % investointipohjaiseen malliin verrattuna.

Tilat mahdollistavat monimuotoisen opiskelun

Pohjois-Tapiolan lukion uudet tilat sijaitsevat osoitteessa Maarintie 6, Open Innovation House eli OIH-talona tunnetussa rakennuksessa. Talosta osa kolmatta ja neljättä kerrosta on vuokrattu lukion käyttöön ja samassa rakennuksessa on mm. Aalto-yliopisto Start-Up Center sekä yliopiston sähkötekniikan osaston tiloja.

Tilat saatiin soveltumaan opiskeluun hyvin pienillä muutoksilla. ”Yhteistyö Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n ACREn ja Aalto-yliopiston Start-Up Centerin kanssa alkoi jo kalustusvaiheessa. Saimme pääosan lukiossa tarvittavista kalusteista kierrätyksenä heiltä, joko lainaksi tai omaksi”, rehtori Sinikka Luoma-Mattila iloitsee. Tiloja on myös helppo muunnella erilaisten tarpeiden mukaan.

Osa oppitunneista järjestetään muualla kampusalueella. Näin opiskelijat pääsevät koulupäivän aikana välillä liikkumaan ja oppimista tapahtuu konkreettisesti lukiotalon ulkopuolella. Ruokailu järjestetään läheisessä opiskelijaravintolassa Tietotekniikan talolla.

Pohjois-Tapiolan lukiossa opiskelee 400 opiskelijaa. Lukiossa valitaan runsaasti luonnontieteellisiä aineita ja Otaniemen kampuksella voidaan entistä paremmin hyödyntää Aalto-yliopiston ja kampuksen tarjoamia mahdollisuuksia. ”Tarjoamme lukiolaisille näkymän Aallon yrittäjyysekosysteemiin, monipuolista yritysyhteistyötä ja startup-kontakteja tukemaan työelämään tutustumista. Meillä on hyviä kokemuksia lukiolaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja yritykset ovat innokkaasti mukana”, sanoo Aalto-yliopisto Start-Up Centerin projektijohtaja Marika Paakkala.

”Otaniemessä teemme yhteistyötä myös Haukilahden lukion kanssa”, Luoma-Mattila sanoo. Kuvataiteen ja musiikin luokat ovat yhteisiä Haukilahden lukion kanssa. Yhteisiä erikoiskursseja Aallon ja Haukilahden lukion kanssa on jo alkavana lukuvuonna, ja niitä voivat hyödyntää myös muiden Espoon lukioiden opiskelijat. 

Innostava oppimisympäristö

Espoon kaupunki ja Aalto- yliopisto kehittävät yhdessä toimintamallia, jolla kampusalueella toimivien lukioiden opiskelijoiden on mahdollista suorittaa yliopistokursseja jo lukio-opintojen aikana.

Koulu palveluna -kokeilun tähänastisten käyttäjäkokemusten perusteella opiskelijat arvostavat uudenlaista, innostavaa oppimisympäristöä ja ovat aktiivisesti tarttuneet mahdollisuuksiin osallistua heille avoimille yliopiston kursseille. Opettajat voivat tehdä yhteistyötä yliopistossa työskentelevien kollegojensa kanssa ja hyödyntää yliopiston moninaisia erityistiloja ja -palveluja. 

Lisätietoja:
kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Koulu palveluna -kokeilu, puh. 040 705 3952
rehtori Sinikka Luoma-Mattila, Pohjois-Tapiolan lukio, puh. 050 367 3760