Ilmoittautuminen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle 8.1.–21.1.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.12.2018 klo 15.00

Huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2012 syntyneet lapset perusopetuksen ensimmäiselle luokalle suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen perusopetukseen viimeistään 21.1.2019. Jos lapsi pystyy opiskelemaan sekä suomeksi että ruotsiksi, huoltajat voivat valita kumpaan opetukseen lapsi ilmoitetaan. Espoossa suomenkielisiä koulutulokkaita on noin 3 600.

Espoon suomenkielisissä peruskouluissa sekä esiopetuksessa syyslukukausi alkaa torstaina 8.8.2019. Ruotsinkielisessä esi- ja perusopetuksessa syyslukukausi aloitetaan tiistaina 13.8.2019.

Esiopetukseen ilmoittautuminen 8.–21.1.2019

Lukuvuoden 2019-2020 esiopetukseen ilmoittaudutaan 8.21.1.2019 sähköisellä esiopetushakemuksella

Esiopetuspäiväkodeissa ja -kouluissa tarjotaan varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen. Varhaiskasvatus on maksullista. Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Poikkeuksena ovat osa ostopalvelu- ja yksityisenhoidon tuen esiopetuspaikoista.

Esiopetuspaikat 2019-2020

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 8.–21.1.2019

Huoltajien tulee ilmoittaa vuonna 2012 syntyneet lapset perusopetuksen ensimmäiselle luokalle Wilma-järjestelmän kautta viimeistään 21.1.2019. Myös lukuvuodeksi 2018–2019 lykkäystä saaneet lapset tulee ilmoittaa ensimmäiselle luokalle.

Kaikille espoolaisten koulutulokkaiden huoltajille postitetaan joulukuussa oppivelvollisuuden alkamista koskeva kirje ja avainkoodi henkilökohtaisen Wilma-tunnuksen luomiseksi sekä Tervetuloa ekaluokalle -opas, joka sisältää tärkeää tietoa lähikouluun ilmoittautumisesta ja eri opetusmuotoihin hakemisesta.

espoo.fi/kouluunhakeminen 
espoo.fi/koulutusoppaat Tervetuloa ekaluokalle! -opas 2019–2020

Peruskoulun seitsemännelle luokalle hakeminen 8.–16.1.2019

Perusopetuksen seitsemännelle luokalle haetaan Wilma-järjestelmän kautta viimeistään 16.1.2019. Wilma-tunnuksiin liittyvissä kysymyksissä huoltajien tulee tarvittaessa olla yhteydessä oppilaan nykyiseen kouluun. Huoltajat ovat saaneet lapsensa koulusta linkin sähköisenä julkaistuun Yläkoululaisen oppaaseen sekä Haku yläkoulun painotettuun opetukseen ja eri opetusmuotoihin -esitteeseen. Opas ja esite sisältävät tärkeää tietoa lähikouluun ja eri opetusmuotoihin hakemisesta.

Lisätietoja: 
espoo.fi/kouluunhakeminen 
espoo.fi/koulutusoppaat Yläkoululaisen opas 2019–2020, Haku yläkoulun painotettuun opetukseen ja eri opetusmuotoihin 2019–2020 -esite

Painotettuun opetukseen 3. luokalle hakeminen viimeistään 11.1.2019

Toisen vuosiluokan oppilaalla on mahdollisuus hakea painotettuun opetukseen (matemaattis-luonnontieteellinen painotus, musiikkipainotus) viimeistään 11.1.2019.

Lisätietoja: 
espoo.fi/kouluunhakeminen 
espoo.fi/koulutusoppaat Painotettu opetus ja A-kielet 2019–2020 -esite

Iltapäivätoimintaan hakeminen viimeistään 13.5.2019

Hakuaika Espoon suomenkielisen perusopetuksen iltapäivätoimintaan on 8.1.–13.5.2019 klo 15.45. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta.

Iltapäivätoiminta järjestetään pääsääntöisesti oppilaan koulussa. Erityisen tuen oppilaiden huoltajat voivat hakemuksessa valita, hakevatko iltapäivätoimintaan opetusta järjestävällä koululla vai kodin lähellä olevalla koululla.

Lisätietoja:

espoo.fi/iltapaivatoiminta

Suomenkielisen perusopetuksen Työ- ja loma-ajat

Suomenkielisen esiopetuksen Työ- ja loma-ajat

Tiedot ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen ilmoittautumisesta