Ilmanvaihdon yleisohje yhtenäistää kuntien parhaat käytännöt

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.3.2019 klo 13.15

Suomen suurimpien kuntien sisäilma-asiantuntijat ovat julkaisseet yleisohjeen ilmanvaihdon käytöstä julkisissa palvelurakennuksissa. Tavoitteena on parantaa sisäilman laatua sekä kehittää ja vakiinnuttaa tutkimustietoon pohjautuvia toimintatapoja.

Espoo on mukana asiantuntijaverkostossa, joka on vastannut ilmanvaihdon yleisohjeen valmistelusta. Ohje on suosituksellinen, eli kukin kunta päättää omalta osaltaan sen noudattamisesta.

Tällä hetkellä Espoossa on ilmanvaihto käynnissä kaikissa palvelurakennuksissa ympäri vuorokauden. Uusi yleisohje toisi siis muutoksia espoolaisten palvelurakennusten ilmanvaihto-ohjeisiin. Espoossa suunnitelmana onkin ensin selvittää kaupungin omistuksessa olevien rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien valmius ohjeen mukaiseen toimintaan. Selvitysten valmistuttua eri alueilta valitaan kohteet, joissa pilotoidaan ohjeen mukaista toimintaa. Samalla pilottikohteissa seurataan jatkuvasti käyttäjien tyytyväisyyttä sisäilmaolosuhteisiin. 

Ilmanvaihtojärjestelmien säätäminen on olennaista

Espoon kaupunki sekä muut Suomen kunnat omistavat yhteensä tuhansia kiinteistöjä, joiden ikä, käyttötarkoitus, kunto ja tekniset järjestelmät vaihtelevat suuresti. Uuden ohjeen keskeinen tavoite on, että kunkin rakennuksen ilmanvaihto toimii olosuhteiden kannalta ihanteellisella tavalla.

Ohjeen noudattaminen tarkoittaisi pääsääntöisesti ilmanvaihtojärjestelmien entistä aktiivisempaa seurantaa. Ilmavirrat tulee säätää siten, että paine-ero rakennuksen sisäilman ja ulkoilman välillä on mahdollisimman pieni. Näin ehkäistään haitallisten aineiden kulkeutumista sisäilmaan.

Ohjeessa kehotetaan kiinnittämään huomiota myös siihen, että tuloilman lämpötila on kaksi astetta sisäilman tavoitelämpötilaa matalampi, jotta tuloilma sekoittuu tehokkaasti huoneilmaan.

Ilmanvaihto päälle oikeaan aikaan

Kun ilmanvaihtojärjestelmä toimii oikein ja tehokkaasti, ilmanvaihtoa tarvitaan yleensä vain silloin, kun rakennusta käytetään. Jotta epäpuhtaudet saadaan huuhdeltua hengitysilmasta, kuntien sisäilmaverkoston uusi suositus on, että päivittäinen ilmanvaihto käynnistetään kaksi tuntia ennen rakennuksen käytön alkamista. Ilmanvaihto tulisi pitää päällä 1–2 tuntia rakennuksen käytön jälkeen.

Joissakin tiloissa ilmanvaihto on syytä pitää käynnissä aina. Jos rakennuksessa on esimerkiksi kosteus- ja mikrobivaurioita, ilmanvaihto on hyvä pitää päällä jatkuvasti sen jälkeen, kun on varmistettu ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus rakennuksen paineolosuhteisiin ja ilmavirrat tarvittaessa säädetty tasapainoon. Näissä erikoistapauksissa sisäilma-asiantuntija määrittää ilmanvaihdon käytön.

Sisäilmaverkosto suosittaa lisäksi, että vastavalmistuneissa rakennuksissa ilmanvaihto pidetään päällä tauotta vuoden ajan, jotta uusien materiaalien päästöt saadaan huuhdeltua ilmasta pois.

Uusia ja vakiintuneita käytäntöjä

Rakennusten ilmanvaihdon säätäminen tilojen käyttöaikojen mukaan on jo nykyisin yleinen käytäntö monissa Suomen kunnissa. Esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla näin on toimittu jo pitkään.

Ilmanvaihdon käyttö rakennuksen käyttöaikojen mukaisesti säästäisi merkittävästi energiaa ja pienentäisi kiinteistöistä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Tutkimustiedon mukaan ilmanvaihdon jatkuvalla käytöllä ei saavuteta parempia sisäilmaolosuhteita kuin käytönaikaisella ja jaksottaisella ilmanvaihdon ohjaamisella.

Kuntien yleisohjeen valmistelua ovat ohjanneet suurimpien kaupunkien kiinteistö- ja sisäilma-asiantuntijat. Ohjeen laatimiseen ja kommentointiin on osallistunut asiantuntijoita myös Sisäilmayhdistys ry:stä, muista kunnista, tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja sisäilma-alan konsulttiyrityksistä.

Lisätietoja:

Palvelurakennusten ilmanvaihdon yleisohje ja perustelumuistio (pdf, 1237 Kt)