Hulevedet hallintaan – Espoolle uusi hulevesiohjelma

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.12.2020 klo 10.45

Huoli hulevesistä on yhteinen – niin myös ohjelman hyödyt 

Täydennysrakentamisen myötä vettä läpäisemättömät pinnat lisääntyvät. Kun ilmastonmuutos tuo entistä enemmän sateita ja tulvia, hallittavien hulevesien määrä kasvaa. Hulevesien aiheuttamat haitat lisääntyvät ympäristössä, ellei nykyisiä toimintatapoja kehitetä. Viime vuosina Espoossakin on koettu hulevesitulvia, mikä katkonut hetkellisesti esimerkiksi ajoyhteyksiä ja aiheuttanut vesien valumista rakennusten kellareihin. 

Hulevesiohjelman keskeisenä tavoitteena onkin parantaa hulevesien hallintaa, vähentää hulevesitulvia ja ehkäistä hulevesien aiheuttamia haittoja. Hulevesien hallinnalla voidaan parantaa vesistöjen tilaa sekä varmistaa pohjaveden laadun ja pinnantason säilyttäminen. Jos hulevedet ohjataan hyötykäyttöön viheralueilla, voidaan elävöittää lähiympäristöä ja lisätä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.    

Hulevesiohjelma on käytännön työkalu 

Hulevesiohjelmassa esitellään konkreettisia toteutuskeinoja hulevesien hallintaan ja vinkkejä hulevesisuunnitteluun. Tavoitteiden toteutumiseen tähtääville toimenpiteille on määritelty vastuutoimijat. Lisäksi ohjelmassa käsitellään Espoon ominaispiirteitä, hulevesitulvariskejä, hulevesiin liittyvää lainsäädäntöä, resurssitarpeita ja hulevesitiedon hallintaa. 

Espoon ensimmäinen hulevesiohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2012. Ohjelman päivityksessä on huomioitu viime vuosien hulevesitulvat, lisääntynyt tutkimustieto, hankkeista saatu kokemus ja lainsäädännön muuttuminen.  

Yhteistyötä ja hyvinvointia pitkällä tähtäimellä 

Espoon hulevesiohjelma toteuttaa monia Espoo-tarinassa määriteltyjä tavoitteita. Kehitämme kaupunkia entistä kestävämmäksi myös hulevesien hallinnan näkökulmasta yhteistyössä asukkaiden, maanomistajien, ympäristösuunnittelijoiden, poliitikkojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ilmastotyön edelläkävijänä Espoon kaupunki varautuu ilmastonmuutokseen, hyödyntää tutkimusta ja kansainvälistä kokemusta sekä kannustaa toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen.  

Espoon vahvuuksia ovat turvallinen asuminen ja espoolaisten arvostama lähiluonto. Hulevesien hallinnalla ehkäistään hulevesitulvia, edistetään luonnon monimuotoisuutta ja säilytetään Espoo turvallisena ja viihtyisänä asuinympäristönä. 

Espoon hulevesiohjelma. (pdf, 5723 Kt) 
Tiedosto ei ikävä kyllä ole täysin saavutettava. Saavutettava raportti julkaistaan tammikuussa 2021.

Lisätietoa: 
Maisema-arkkitehti Katariina Peltola
katariina.peltola@espoo.fi