Horisontissa merellinen Finnoon keskus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.11.2016 klo 14.54

Finnoon keskuksen asemakaavaehdotus etenee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 30.11.2016

Finnoon metroaseman ympäristöön suunnitellaan merellistä asuinaluetta noin 3000 uudelle asukkaalle. Metroaseman yhteyteen tulee myös työpaikkoja, kauppakeskus ja muita palveluita. Finnoon metrokeskuksesta tulee omaleimainen osa Etelä-Espoon nauhakaupunkia Matinkylän ja Kaitaan välissä. Se vastaa osaltaan Espoon väestömäärän kasvuun. Kaava-alue on pääosin Espoon kaupungin omistuksessa. 

Finnoon siluetti on omaleimainen

Keskustakorttelien korkeimpien rakennusten huiput näkyvät pitkäl­le ja piirtävät Finnoon keskustan siluetin, jonka avulla on helppo suunnistaa. Vähintään 20-kerroksisia rakennuksia on viisi. Niistä korkein, 26-kerroksinen, sijoittuu Finnoonsillan ja Suomenlahdentien risteykseen alueen saapumisnäkymään. Rakennukset madaltuvat kohti keskustan reunoja, ja asunnoista avautuu näkymiä pitkälle ympäröivään maisemaan.

Kiikarissa merikaupunginosa

Finnoonlaaksoon suunnitellaan ja parannetaan virkistysreittejä lähiluontoon suuntaaville tulevaisuuden kaupunkilaisille. Laakson maisemat ja reitit jatkuvat pohjoisessa Länsiväylän toiselle puolelle aina Keskuspuistoon asti ja etelässä merelle ja rantaraitille. Metsiä säilyy sekä Finnobäckenin varrella että luhta-alueen reunoilla. Metsät tarjoavat suojaa linnuille, reittejä liito-oraville ja virkistysmahdollisuuksia asukkaille.  

Linnustollisesti arvokas Finnovikenin kosteikko luhta-alueineen on osoitettu suojelualueeksi. Finnoon lintukosteikolle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka tavoitteena on turvata sen luontoarvot ja taata kosteikon elämän jatkuminen Finnoon keskustan rakentuessa. Lintujen bongaamisen ja luonnon tarkkailun mahdollisuuksia parannetaan huolehtien samalla, etteivät linnut häiriinny.

Biovoimaa

Finnoo on tällä hetkellä varasto- ja yhdyskuntateknisessä käytössä. Sen eteläpuolella oleva jätevedenpuhdistamo siirretään uuden rakentamisen tieltä Blominmäkeen. Finnoon nykyinen maamerkki, Fortumin voimalaitos, sen sijaan säilyy alueella. Asemakaava sallii voimalan tontin kehittämisen, mitä tarvitaan biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi voimalaitoksessa.


Finnoo havainnekuvat, Cederqvist, Jäntti arkkitehdit (pdf, 30326 Kt)

Esityslista 30.11.2016

Finnoon keskus -hanke
 

LISÄTIEDOT:

Aluearkkitehti Mervi Hokkanen p. 043 824 6862