Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Espoossa, elokuu 2017

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.9.2017 klo 15.36

Hoitoon pääsy terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa

Yhteydensaanti
Lainsäädännön vaatimus takaisinsoittojärjestelmää käytettäessä: soittopäivänä

Terveysasemilla ja hammashoidossa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Elokuussa terveysasemilla vastattiin samana päivän 99 prosenttiin puheluista ja asiakkaalle soitettiin takaisin keskimäärin 31 minuutissa.

Hammashoidossa vastattiin samana päivänä 99 prosenttiin puheluista. Linjalla odottaviin kiireellisiin puheluihin vastattiin keskimäärin 1 minuutissa. Kiireettömissä asioissa takaisinsoittopyynnön jättäneille asiakkaille soitettiin takaisin keskimäärin 43 minuutissa.

Hoidon tarpeen arviointi
Lainsäädännön vaatimus: 3 vuorokauden kuluessa yhteydenotosta

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti puhelimessa heti yhteydenottopäivänä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, arviointi tehdään hoitajan tai lääkärin vastaanotolla kolmen vuorokauden kuluessa.

Hoitoon pääsy terveysasemilla
Lainsäädännön vaatimus: 3 kuukauden kuluessa

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Elokuussa vastaanotolle pääsi keskimäärin 25 vuorokaudessa. Neljällä terveysasemalla odotusaika oli alle 10 vuorokautta. Terveysasemakohtaiset tiedot koko vuodelta

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa
Lainsäädännön vaatimus: 6 kuukauden kuluessa

Hammaslääkärin vastaanotolle pääsi elokuussa keskimäärin 95 vuorokaudessa (n. 3 kk) ja suuhygienistin vastaanotolle keskimäärin 18 vuorokaudessa. Asiakas voi valita vastaanottoajan haluamastaan hammashoitolasta. Tiedot koko vuodelta

Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa
Espoo ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä. HUS tiedottaa itse jonoistaan.

Hoitoon pääsy lasten terapiapalveluissa

Lasten kuntoutuspalvelut
Elokuussa odotusaika oli puheterapiaan 3 kuukautta, toimintaterapiaan 1 kuukautta, lasten psykologille 3 kuukautta ja moniammatilliseen työskentelyyn 1½ kuukautta.

Perheneuvolapalvelut
Perheneuvolassa odotusaika yhteydenotosta ensikäyntiin oli elokuussa suomenkielisissä palveluissa noin 5 viikkoa, ruotsinkielisessä palvelussa 1 viikko ja terapeuttisessa vauvaperhetyössä noin 5 viikkoa.

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö
Odotusaika ensimmäiselle kiireelliseksi arvioidulle käynnille oli elokuussa noin 1 kuukausi ja kiireettömäksi arvioidulle käynnille 7 kuukautta. Konsultatiivista asiantuntija-apua saa puhelimitse vuorokauden sisällä ja jalkautuva starttitiimi palvelee tähän työskentelyyn soveltuvissa tapauksissa noin 1 viikon kuluessa yhteydenotosta. Lastenpsykiatrinen päivystys on HYKS:n vastuulla.

Odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluissa

Palvelutarpeenarvio 75 vuotta täyttäneille
Lainsäädännön vaatimus: arvio tehdään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.
Kotihoidon palvelutarpeen arviointi tehtiin touko-elokuussa keskimäärin 2,6 arkipäivässä.

Omaishoidon tuki 50 vuotta täyttäneille
Lainsäädännön vaatimus: odotusaika hakemuksen vireillepanosta palvelupäätökseen on alle 90 vrk.
Omaishoidon tuen päätös tehtiin touko-elokuussa keskimäärin 18,7 arkipäivässä.

Säännöllinen kotihoito
Lainsäädännön vaatimus: odotusaika palvelupäätöksestä palvelun alkamiseen on alle 90 vrk.
Kotihoidon palveluja saa heti, kun päätös on tehty.

Hoiva-asuminen
Lainsäädännön vaatimus: odotusaika palvelupäätöksestä palvelun tarjoamiseen on alle 90 vrk.
Odotusaika hoiva-asumiseen oli touko-elokuussa keskimäärin 33 vuorokautta.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika

Lainsäädännön vaatimus: seitsemässä arkipäivässä

Täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen liittyvien hakemusten käsittelyaika oli elokuun viimeisellä viikolla keskimäärin 2 arkipäivää. 99,9 prosenttia hakemuksista käsiteltiin seitsemässä arkipäivässä.

KELA käsittelee perustoimeentulotukeen liittyvät hakemukset. Kela tiedottaa itse hakemusten käsittelyajoista.

Lisätiedot
Tilastot: www.espoo.fi/hoitotakuu
Tyytyväisyys terveysasemien palveluun
Tyytyväisyys hammashoitoloiden palveluun