Helsingin seudun vieraskielinen väestö tuplaantuu vuoteen 2030 mennessä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.1.2016 klo 14.23
Ennuste on laadittu kahdeksalle kieliryhmälle kahtena vaihtoehtona, jotka perustuvat erilaisiin, vuoden 2015 marraskuussa tehtyihin, oletuksiin turvapaikan hakijoiden määrän kehityksestä. Vaikka ennusteeseen liittyy nyt erityistä epävarmuutta, on huomattava, että turvapaikan hakijoiden osuus seudun ulkomaalaisväestön kasvusta on vain 10–15 prosenttia. Vieraskielisen väestön ennuste kattaa oletukset turvapaikan hakijoiden määrän kehityksestä.
 

Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan vieraskielisen väestön määrä kasvaa Helsingissä vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 83 000:sta 164 000:een, ja sen osuus väestöstä kasvaa 13,5 prosentista 23 prosenttiin. Espoossa määrä kasvaa 35 000:sta 84 000:aan ja osuuden ennustetaan kasvavan 13,3 prosentista 26 prosenttiin. Vantaalla asuu nyt 30 000 vieraskielistä ja vuoden 2030 ennuste on lähes 70 000, mikä merkitsee sitä, että vieraskielisten osuus koko väestöstä kasvaa nykyisestä 14,4 prosentista 28 prosenttiin. Kehysalueella asuu tällä hetkellä 14 000 vieraskielistä, ja määrän ennustetaan kasvavan 30 000:een eli vajaaseen kahdeksaan prosenttiin koko väestöstä. Tämä merkitsee, että Helsingin seudun vieraskielinen väestö tuplaantuu vuoteen 2030 mennessä.

Väestöennusteet