Gumbölen kalatie on avattu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.10.2020 klo 7.45

Gumbölen kalatie 3, Gumbölen kalatie 3

Erittäin uhanalaisten vaelluskalojen, kuten meritaimenen ja vaellussiian, nousu on tähän mennessä pysähtynyt Myllykosken patoon. Syksyllä avattu Gumbölen kalatie mahdollistaa vaelluskalojen nousun Myllykosken padon ohitse kohti Nuuksion kansallispuistoa. 

Kalatie koostuu luonnonmukaisesta koskiosuudesta, lähes 200 metrin pituisesta kalatieuomasta ja kalatien yläosaan sijoitettavasta teräsbetonisesta patorakenteesta. Vieressä virtaavan kosken ja kalatien korkeusero on noin viisi metriä. Riittävä pituus ja loivuus ovat edellytyksiä kalojen liikkumiselle. Kalatie tuo myös muuhun eliöstöön ja kasvillisuuteen monipuolisuutta. Kalatien rakentamisessa on huolellisesti huomioitu muun muassa alueen arkeologiset arvot, vesistövaikutukset ja liito-oravaesiintymät. 

Gumbölen kalatien lisäksi suunnitteilla on myös joen yläpuolisten nousuesteiden ohitus Dämmanin tekojärven säännöstelypadon kohdalla siten, että kaloilla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus nousta aina Nuuksion Pitkäjärveen saakka. Jatkohankkeen lupaprosessi on jo käynnissä.

Hankkeessa on Espoon kaupungin lisäksi olleet mukana Suomen Vesistösäätiö, Uudenmaan ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus. Kohteen kummina toimii Espoon Rotaryklubi. Hankkeen suunnittelija on ollut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Rakennusurakoitsijana toimi VRJ Etelä-Suomi Oy.

Kuvat: Riitta Pinosto

Gumbölen kalatien avajaisista kuvattu video on juhlistanut Kansainvälistä vaelluskalapäivää 24.10.2020.