Gräsanojan rakennussuunnittelu käynnistyi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.1.2021 klo 16.27

Tulvavettä tiellä

Gräsanojan kunnostuksen ja tulvasuojelun rakennussuunnittelu käynnistyi tammikuussa 2021. Rakennussuunnittelu kattaa yleissuunnitelman mukaisen suunnittelualueen, Gräsanojan uoman ja sen välittömän läheisyyden mereltä Seilinniitylle saakka. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Gräsanoja on Espoon suurimpia kaupunkipuroja. Tiivistynyt kaupunkirakenne on lisännyt hulevesien määrää ja siten pahentanut alueen tulvatilannetta. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet vesisateet ovat entistä rankempia ja merivesitulvat yleistyvät. Ilmiöt yhdessä edellyttävät toimenpiteitä Gräsanojaan.

Nyt laadittavassa rakennussuunnitelmassa tarkennetaan alueelle tehtävät kunnostus- ja tulvasuojelutoimenpiteet, kuten ojan ruoppaus ja reuna-alueiden tukeminen, tulvatasanteet sekä maisemointi. Suunnittelualueella tehdään pohjatutkimuksia ja maastomittauksia tammi-helmikuussa 2021.

Hankkeesta järjestetään maaliskuussa tilaisuus Gräsanojaan rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille. Myöhemmin keväällä järjestetään yleinen tilaisuus hankkeeseen tutustumiseen ja kommentointiin. Suunnittelun etenemisestä ja tulevista tilaisuuksista tiedotetaan hankkeen verkkosivulla.

Lisätietoja

Kalle Leppänen
puh. 040 639 4918
kalle.leppanen@espoo.fi

Tutustu hankkeeseen tästä.