Fortumilta ja Espoolta yhteiskuntasitoumus hiilivapaasta lämmöstä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.6.2017 klo 12.24

Espoossa kaukolämmöstä huolehtiva Fortum ja Espoon kaupunki tekevät yhteisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Osapuolet sitoutuvat yhdessä kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalin vuoteen 2030 mennessä.

sitopumus2050

Tavoitteeseen päästään muun muassa kehittämällä ja investoimalla uusiin energiantuotantoratkaisuihin, joissa pyritään hyödyntämään hukkalämpövirtoja, bio- ja kierrätyspolttoaineita sekä mahdollisuuksien mukaan geotermistä energiaa.

Yhteiskuntasitoumus on suomalainen malli, jonka toteuttamiseen voivat osallistua niin yksittäiset ihmiset, yhteisöt ja yritykset, - ja luonnollisesti myös kaupungit ja kunnat. Sitoumuksilla toteutetaan yhteistä pitkän aikavälin tahtotilaa tulevaisuuden Suomesta. Toimenpidesitoumuksilla vastataan myös maailmanlaajuiseen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan. Kestävän kehityksen sitoumuksilla tavoitellaan muutosta ekologisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä.

Tämän muutoksen joukkoistamisessa Espoon kaupunki ja sen eri yksiköt ovat valtakunnallisestikin tarkastellen kunnostautuneet. Suomessa yli 600 eri organisaatiota on antanut sitoumuksen. Espoon kaupunki on tehnyt nyt kaikkiaan 85 sitoumusta. Espoo oli myös ensimmäinen kaupunki, joka teki sitoumuksen.

Espoon ja Fortumin sitoumus julkaistiin 31.5.2017 pidetyssä Tulevaisuuden energiaa Espooseen 2.0 -tapahtumassa.

Tulevaisuuden energiaa Espooseen 2.0 -tapahtuman materiaalit:
Hiilineutraali kaukolämpö Espoossa 2030 (pdf, 207 Kt)
Niko Wirgentius, Fortum
Espoon kaupungin ja Fortumin energiayhteistyö (pdf, 325 Kt)
Pasi Laitala, Espoon kaupunki
Kohti Hiilivapaata Espoota (pdf, 849 Kt)
Hanna Hakko, Hiilivapaa Suomi
Onko Espoo edelläkävijä – Energiamurros Espoossa (pdf, 981 Kt). Smart Energy transition –hankkeen näkökulmasta, Mikko Jalas, Aalto-yliopisto


LISÄTIETOJA:
Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja, Espoon kaupunki 043 824 5427
Niko Wirgentius, Head of Asset management, Fortum, 050 330 0043


Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Espoon kaupunki luo kestävää tulevaisuutta yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa sekä osana pääkaupunkiseutua. Työn tavoite on hyvinvointi fiksussa, turvallisessa kaupungissa, jossa arki sujuu.

Kaupungistumisen luomat mahdollisuudet hyvään elämään hyödynnetään. Espoota rakennetaan palvelujen, liikkumisen, asumisen, kulttuurin ja talouden kannalta kestävästi. Tavoitteena on muun muassa, että kaupungissa energia on tuotettu hiilivapaasti, siellä kasvetaan kestävään elämäntapaan, arvostetaan lähiluontoa elämän lähteenä ja siellä kaikkien osallisuus on arkea. Kehitystä kannattelee espoolaisesta osaamisesta syntyvä innovaatioihin ja kiertotalouteen perustuva elinvoima.

2016 ja 2017 tehtyjen kansainvälisten vertailututkimusten mukaan Espoo on Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoittaa, että voimakkaasti kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiaalisilla ja ekologisilla kestävän kehityksen ulottuvuuksilla arvioituna onnistunut kasvamaan kestävästi. Työ jatkuu ja tavoitteena on tehdä se entistä paremmin ja vaikuttavammin.