Finnooseen suunnitellaan Suomen ensimmäistä geotermistä lähilämpöverkkoa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.4.2020 klo 13.00

Espoon Finnoossa lämpöä saatetaan tulevaisuudessa hakea kahden kilometrin syvyydestä. Uuteen kaupunginosaan suunnitellaan Suomen ensimmäistä geotermistä lähilämpöverkkoa, joka mahdollistaisi lämmitys- ja jäähdytysenergian osalta päästöttömän asuinalueen toteuttamisen.

Viitesuunnitelma Djupsundsbäckenistä.
Viitesuunnitelmassa Djupsundsbäcken lännestä. Kuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy / Ramboll Finland Oy. 

Verkkoa suunnitellaan Finnoon ensimmäisenä rakennettavaan osaan, Djupsundsbäckeniin. Vireillä on kaksi hankekokonaisuutta, joista toiseen sisältyy noin 6 000 neliömetriä rakennusoikeutta, joka osoitetaan vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Toinen kokonaisuus koostuu valtion tukemasta vuokra- ja asumisoikeusasumisesta, ja rakennusoikeutta siihen sisältyy 11 400 neliömetriä.

Espoo kulkee päästöttömän lämmöntuotannon kärjessä

”Geoenergiaverkon toteuttaminen Finnooseen tukisi Espoon hiilineutraaliustavoitteita. Finnoosta tavoitellaan myös kestävän kehityksen esimerkkialuetta, missä voidaan testata innovatiivisia energiaratkaisuja”, kertoo projektinjohtaja Kimmo Leivo Espoon kaupungilta.

Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon aluevarausta on hakenut Avara Oy, jonka kumppaneina hankkeessa ovat energiaratkaisun osalta QHeat Oy sekä Gebwell Oy. Tontinluovutuksen edellytyksenä on geoenergian hyödyntäminen rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoa alueelle suunnittelee TA-Yhtiöt.

QHeatin kehittämän syväkaivoteknologian avulla kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysenergia voidaan tuottaa täysin hiilineutraalisti.

”Haluamme näyttää tietä kestävissä ratkaisuissa, jotka ovat riippumattomia uusiutumattomista energialähteistä. Uusi teknologia vähentää päästöjä jopa 95 prosenttia kiinteistöjen energiankulutuksessa. Vastaavaa keskisyvää lämpökaivoa ja sen ympärille rakennettavaa alueellista energiaratkaisua ei ole aiemmin Suomessa toteutettu”, toteaa Avaran hankekehitysjohtaja Tuomas Rantsi.

”Alueelle tulevat TA-Yhtiöiden asunnot voidaan sisällyttää lähilämpöjärjestelmän piiriin. Lähdemme erittäin mielellämme hankkeeseen mukaan. Tarkoituksenamme on liittää neljästä kerrostalosta yksi kaukolämpöön. Tällöin pystymme vertailemaan suurempia investointikustannuksia ja käytön aikana saatavia kustannussäästöjä toisiinsa”, kertoo TA-Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Joenperä.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee hankkeita koskevia aluevarauksia kokouksessaan 6. huhtikuuta.

Finnoo tehdään parhaista paloista

Finnoon rakentamista ohjaavat kaupungin asettamat energiatehokkuuskriteerit, joihin alueelle valittavien toimijoiden edellytetään sitoutuvan. Asuinrakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee myös varautua reaaliaikaiseen rakennusten energiakäytön mittaamiseen.

Finnoo on meren, metron ja luonnon äärelle rakentuva uusi kaupunginosa, jossa asuu tulevaisuudessa 17 000 espoolaista. Metrotyömaan lisäksi alueella on parhaillaan käynnissä katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen. Myös ensimmäisiä asuintaloja rakennetaan jo. Pääosiltaan Finnoo on valmis 2030-luvulla.

Lisätietoja:

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston esityslista 6.4.2020