Finnoon asuntorakentaminen alkaa Djupsundsbäckenistä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.9.2017 klo 10.46

Havainnekuvassa Djupsundsbäcken lännestä. Kuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy / Ramboll Finland Oy.

Merellisen Finnoon rakentaminen pääsee toden teolla käynnistymään ensimmäisen asuntotuotantoalueen, Djupsundsbäckenin, asemakaavan tultua lainvoimaiseksi syyskuun puolivälissä. Osana metrovyöhykettä Finnoosta rakentuu helposti saavutettava ja kestävästi toteutettu kaupunginosa.

Kaupunginvaltuuston helmikuussa 2016 hyväksymä Finnoo–Djupsundsbäckenin asemakaava tuli lainvoimaiseksi 13. syyskuuta 2017 hallinto-oikeuden hylättyä kaavasta tehdyt valitukset. Kaava-alueelle on mahdollista toteuttaa asuntotuotantoa, koko Finnoota palveleva yhtenäiskoulu, päiväkoti ja virkistysalueita.

Asuntorakentamisen aikataulu hahmottuu

”Djupsundsbäckenin asemakaavan vahvistamisen myötä Finnoon asuntorakentaminen saadaan liikkeelle.Tavoitteena on, että rakentaminen pääsisi alkamaan vuoden 2018 aikana. Rakentamisesta kiinnostuneiden toimijoiden hakeminen alkaa maanluovutusehtojen valmistuttua”, kertoo teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Kaupunki omistaa valtaosan koko Finnoon 300 hehtaarin kehitysalueesta. Muualla Finnoossa asemakaavoitus odottaa vielä uusien osayleiskaava-alueiden – Finnoon ja Finnoonsataman – kaavoituksen valmistumista.

Rakentaminen nojaa Espoon kestävään kasvuun

”Finnoon tulevan metroaseman kupeeseen sijoittuvastaDjupsundsbäckenistä luodaan energiatehokas ja vähäpäästöinen, uusia energiaratkaisuja hyödyntävä vihreä ja vehreä kaupunginosa, jonne on suunniteltu muun muassa puukerrostaloja”, toteaa projektinjohtaja Kimmo Leivo.

Kestävät ratkaisut ohjaavat koko Finnoon toteutusta, mikä näkyy yhtä lailla kaava- ja energiaratkaisuissa, tontinluovutusehdoissa kuin rakennusmateriaaleissakin. Luontoarvosta ja luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan säilyttämällä ja suojelemalla arvokas lintukosteikkoalue.

”Metro kytkee Finnoon osaksi seudullista ja valtakunnallista raideliikenneverkkoa, mikä osaltaan lisää alueen kiinnostavuutta”, Isotalo sanoo.

Finnoosta rakennetaan 17 000 asukkaan kaupunginosa, jonka korkea keskusta syntyy metroaseman ympärille.Rakentamisesta valtaosa on asuntotuotantoa, joka vaihtelee yli 20-kerroksisista asuintorneista mataliin terassitaloihin. Keskustan merenrantaan yhdistävä puisto tuo meren osaksi koko Finnoota. Alue on pääosiltaan valmis 2030-luvulla.

Lisätietoja:

Taustatietoa Finnoon rakentamisesta

Projektinjohtaja Kimmo Leivo:
puh. 050 340 9723
kimmo.leivo@espoo.fi