Espoo-tarina: ”Espoo on Euroopan kestävin kaupunki jatkossakin”

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.9.2017 klo 16.00

”Kehitämme Espoota taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi, viiden kaupunkikeskuksen sekä tehokkaan raide- ja liityntäliikenteen varassa. Espoo on hiilineutraali vuonna 2030. Koulujen ja päiväkotien sisäilma laitetaan kuntoon mittavalla investointiohjelmalla, jossa hyödynnetään tyyppikouluja ja koulurahastoa sekä parannetaan tilojen käyttöastetta. Käyttäjien tarpeisiin varataan riittävät ja toimivat väistötilat ja hyödynnetään Koulu palveluna -mallia. Tilaohjelma suunnitellaan toimialojen yhteistyössä, ja se vastaa sivistystoimen sisällöllisiä tavoitteita”, listaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Espoo-tarinan tärkeimpiä valtuustokauden tavoitteita.

Espoo-tarinaa eli kaupungin strategiaa vuosille 2017 - 2021 on valmisteltu pitkäjänteisesti ja tiiviissä yhteistyössä espoolaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kesken. 11.9. Espoo-tarina on valtuustoryhmien neuvottelukierrosten jälkeen käsiteltävänä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Kuntalaisten mielipiteitä on kuultu laajasti. ”Asukkaiden mielipiteitä kysyttiin viime syksynä Mun Espoo on -kyselyllä ja saimme 6 150 vastausta, jotka sisälsivät yhteensä 21 600 yksittäistä ehdotusta tai kommenttia”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoo. Kyselyn tulokset osoittivat, että espoolaiset arvostavat erityisesti oman asuinalueen lähiluontoa ja turvallisuutta.

Espoo osoittautui vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa Euroopan taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävimmäksi kaupungiksi. Viime keväänä valmistuneen seurantatutkimuksen mukaan Espoo on säilyttänyt asemansa Euroopan kestävimpänä kaupunkina.

”Menestys vertailussa sekä myös kuntalaisten toiveet kestävästä ja turvallisesta kaupungista ovat innoittaneet meitä asettamaan tavoitteet aiempaa korkeammalle. Haluamme säilyttää asemamme Euroopan kestävimpänä kaupunkina myös tulevina vuosina”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa. Tavoite on pitää Espoon kasvutarina laadukkaana ja kestävänä.

Koulutilat kuntoon, oppimiseen panostetaan

Valtuustokauden eli seuraavan neljän vuoden konkreettiset tavoitteet liittyvät sivistykseen ja hyvinvointiin, elinvoiman, kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseen, ympäristöön, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä kaupungin talouteen, henkilöstöön ja johtamiseen.

Espoo tavoittelee esimerkiksi sitä, että koulujen oppimistulokset ovat Suomen parhaat. Koulujen ja päiväkotien tilat laitetaan kuntoon niin, että sisäilmaongelmaisista tiloista ja hätäväistöistä päästään eroon. Erilaisia tiloja hyväksi käyttävä Koulu palveluna -toimintamalli laajenee. Palvelutoreja kehitetään muihinkin kaupunkikeskuksiin kuin Matinkylään.

Työllisyysastetta nostetaan rakentamalla Espoosta paras toimintaympäristö yrityksille ja yrittäjille sekä kehittämällä Keilaniemen aluetta osaamis- ja tietointensiivisten yritysten sijoittumispaikkana. Nuorten työllisyys nostetaan maan parhaalle tasolle.

Viidestä kaupunkikeskuksesta muodostuu asuin-, asiointi-, työpaikka- ja opiskelukeskuksia. Tällä vahvistetaan kestävää kasvua, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia. Kaupungin hallinto- ja lupaprosessit muuttuvat entistä sujuvammiksi ja englannin kielen käyttöä kaupungin asiointipalveluissa parannetaan. Espoo-konsernin velkaantuminen käännetään valtuustokauden lopulla laskuun. Tätä edistää se, että kasvavan kaupungin investoinneille asetetaan vuotuinen 280 miljoonan euron katto.

Ratkaisuja etsitään yhdessä yli rajojen

Tällä valtuustokaudella Espoossa jatketaan poikkihallinnollista ohjelmatyötä, josta saatiin edellisellä kaudella hyviä kokemuksia. Poikkihallinnollisissa kehitysohjelmissa poliitikot ja viranhaltijat etsivät yhdessä ja yli toimialarajojen ratkaisuja valtuustokauden tärkeimpiin haasteisiin.

”Näiden kehitysohjelmien tulokset tuottavat nimenomaan ekologisesti, sosiokulttuurisesti ja taloudellisesti kestävämpää Espoota. Kehitysohjelmien menestymisen avaimet voidaan kiteyttää kahteen asiaan: yhdessä tekemiseen ja yli rajojen menemiseen. Espoo-tarinan tavoitteena on sekä espoolaisten että henkilöstön osallistuminen. Kehitysohjelmissa tämä toteutuu erinomaisesti", kaupunginjohtaja Mäkelä sanoo.

Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Espoo-tarina etenee valtuuston hyväksyttäväksi.

Espoo-tarina valtuuston esityslistalla