Espoo-talo yhdistäisi palvelut, päättäjät ja hallinnon

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.11.2017 klo 16.22

Kaupunginhallitus käsittelee 4.12. kokouksessaan Virastokeskuksen kehittämistä selvittämällä uuden Espoo-talon rakentamista nykyisen Virastotalo 2:n paikalle Espoon keskukseen. Lopullisesti asiasta päättää valtuusto. Asia jäi kaupunginhallituksessa pöydälle 5.6.

Kaupungintalotontin käytöstä on valmistunut kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, joista toisen mukaan kaupungintalo säilytettäisiin ja kunnostettaisiin. Toisen suunnitelman mukaan tontti osoitettaisiin kokonaan asumiseen ja sekä kaupungintalo että valtuustotalo purettaisiin. Valtuustotalon nykyiset toiminnot sijoitettaisiin uuteen Espoo-taloon.

Kaupungin palveluja ja hallintoa yhdistävän Espoo-talon rakentaminen edellyttäisi, että peruskorjausikään tullut Virastotalo 2 purettaisiin ja uusi talo rakennettaisiin sen paikalle.

Uuteen Espoo-taloon sijoittuisivat muun muassa valtuustosali ja osa kaupungin hallinnollisista tiloista. Lisäksi sinne tulisi asukkaiden palveluja, avoimia kokoustiloja, liiketiloja sekä tiloja kulttuurille.

Tavoitteena lisää asumista ja tehoa tilojen käyttöön

Maaliskuussa 2016 lainvoiman saanut asemakaava mahdollistaa muun muassa toimisto-, palvelu- ja liiketilojen sijoittamisen kaupungintalon ja valtuustotalon tontille. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen mukaan nykyistä kaupungintaloa ei tarvitse suojella.

Virastokeskuksen asemakaavamuutoksen hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungintalotontin käytöstä tuodaan myöhemmin päätettäväksi neljä eri vaihtoehtoa kustannuslaskelmineen.

Vaihtoehdot olivat: kaupungintalon korjaaminen suojeltuna, talon korjaaminen ilman suojelua, rakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella tai tontin muu käyttö.

Espoo-talo -vaihtoehto tarkoittaa tontin kehittämistä muuhun käyttöön, mikä tukee kaupungin tavoitteita saada lisää asumista Espoon keskukseen sekä tehostaa kaupungin omien tilojen käyttöä. Asuinrakentaminen edellyttäisi uutta kaavamuutosta.

Nykyisellään kaupungin toimintoja on Espoon keskuksessa noin kymmenessä eri osoitteessa. Suunnitelmissa on pienentää tilakustannuksia merkittävästi keskittämällä toimintoja vain muutamaan osoitteeseen ja vähentää hallinnon käyttämien tilojen neliöitä jopa puoleen nykyisestä.

Lisätietoja
Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo, p. 050 593 3359
Projektinjohtaja Mikko Kivinen, p. 043 824 9578
Toimitusjohtaja Maija Lehtinen, Tilapalvelut, p. 046 877 3683

Kaupunginhallituksen esityslista 4.12.2017

Havainnekuvia