Espooseen valmistui lähes 4 000 uutta asuntoa vuonna 2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.2.2019 klo 9.03

Kerrostaloja Leppävaarassa

Espooseen valmistui vuonna 2018 selvästi edellisvuotta enemmän asuntoja – yhteensä 3 852, mikä ylitti jälleen reippaasti 3 000 asunnon vuositavoitteen. Vuonna 2017 asuntoja valmistui 3 269.  

”Hyvän kehityksen odotetaan edelleen Espoossa jatkuvan, vaikka vuosia kiivaana jatkuneessa rakentamisen tahdissa onkin muutoin nähtävissä pientä hidastumista”, toteaa asuntopäällikkö Anne Savolainen.

Espoossa asuntorakentamisen pitää vielä pitkään korkealla paitsi metrovyöhykkeen vetovoima, myös tulevan Raide-Jokerin varren tiivistäminen sekä uudet alueet – kuten Kera ja Finnoo – joiden rakentamispotentiaali on valtava.  

”Metrovyöhyke houkuttelee rakennuttajia ja uusia asukkaita myös jatkossa, minkä lisäksi muualtakin Espoosta löytyy sekä täydennysrakennettavia että täysin uusia tai uudistuvia alueita, jonne toteutetaan tulevaisuudessa runsaasti asuntoja”, Savolainen jatkaa.

Vuonna 2018 asuntoja valmistui eniten Perkkaalle (432 asuntoa), Suurpeltoon (370) sekä Saunalahteen (331). Näillä alueilla rakentaminen jatkuu vilkkaana myös vuonna 2019. Lähivuosina uusia asuntoja valmistuu runsaasti myös Espoon keskukseen, Niittykumpuun sekä Tapiolaan, missä uudistuotantoa toteutetaan erityisesti Tapiolan keskukseen sekä Jousenpuistoon. Pidemmällä aikavälillä myös Otaniemeen ja Kivenlahteen rakennetaan merkittävä määrä koteja uusille asukkaille.

Rakennuslupien ja aloitettujen asuntojen määrä pysyi korkeana

Rakennuslupien määrä pysyi edellisen vuoden tapaan ennätyksellisen korkealla; uusia rakennuslupia myönnettiin asunnoille 5 029. Vuonna 2017 asunnoille myönnettiin rakennuslupia 5 287.

”Asunnoille on myönnetty rakennuslupia on myönnetty kahtena peräkkäisenä vuonna noin 2 000 edeltäneitä vuosia enemmän, mihin Espoon nopeana jatkunut kasvu talouden noususuhdanteen aikana on vaikuttanut metron varren voimakkaan rakentamisen lisäksi”.

Alkaneiden asuntorakennushankkeiden määrä pysyi vuonna 2018 samalla tasolla kuin vuonna 2017. Aloitettuja asuntoja oli 4 176 (vuonna 2017 yhteensä 4 095). Vuoden aikana aloitetuista asunnoista valtion tukemaa tuotantoa oli 14 prosenttia (575 asuntoa), josta 444 oli korkotuettuja ARA-vuokra-asuntoja (11 prosenttia kaikista aloitetuista asunnoista). Kaikista aloitetuista asunnoista kerrostaloja oli 79 prosenttia (3 306 asuntoa) ja pientaloja 21 prosenttia (870 asuntoa).  

Valmistuneista asunnoista valtion tukemaa tuotantoa oli 16 prosenttia (630 asuntoa), josta 413 oli korkotuettuja normaaleja ARA-vuokra-asuntoja (11 prosenttia kaikista valmistuneista asunnoista). Kaikista valmistuneista asunnoista kerrostaloja oli 75 prosenttia (2 910 asuntoa) ja pientaloja 25 prosenttia (942 asuntoa).  

Asunto-ohjelma viitoittaa tietä

Espoon asunto-ohjelmaan on kirjattu tulevien vuosien asuntotuotantotavoitteet, jotka liittyvät muun muassa asuntotuotannon määrään ja toteuttamisedellytysten varmistamiseen, monipuolisen asuntotarjonnan sekä erilaisten väestöryhmien asumisen edistämiseen, alueiden tasapainoiseen kehittämiseen sekä asumisen ekologisen kestävyyden huomioon ottamiseen. Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain tila- ja asuntojaostossa.

Espoon asunto-ohjelma 2018 - 2021

Kuva: Tommi Ista