Espoon väestö kasvaa ennätystahtia, verotulojen kehityksessä epävarmuutta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.8.2019 klo 15.13

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin 2. osavuosikatsausta maanantaina 26.8. Sen mukaan Espoon väestö kasvaa nopeasti. Viimeisen 12 kuukauden aikana asukasmäärä on kasvanut 6 000 henkilöllä, kun normaali vuosikasvu on noin 4 000 - 5 000 uutta asukasta. Vuoden 2019 alusta lukien kasvua on jo 3 260 henkilöä. Työttömyysaste on 8,4 % eli 0,3 prosenttiyksikköä parempi kuin vuotta aikaisemmin.

Verotulojen kehitys on heikompaa kuin talousarviossa ennakoitiin. Verotuloja on tilitetty tammi-heinäkuussa yhteensä vain 909,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuussa käytettävissä olevien tietojen perusteella verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2019 yhteensä 1 525 miljoonaa euroa, mikä on 58 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa oletettiin. Verotulojen kasvu jäisi siten noin 1,6 prosenttiin. Uudessa arviossa on otettu huomioon se, että kansallisen tulorekisterin ilmoitusongelmien johdosta kaikille kunnille jää tilittämättä verotuloja vuonna 2019 arvioiden mukaan noin 430 miljoonaa euroa, joka tullaan tilittämään vasta vuoden 2020 puolella.

Espoon saamaa tarveperusteista valtionosuutta vähennetään koko vuoden tasolla noin 172 miljoonaa euroa valtionosuusjärjestelmän verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen perusteiden mukaisesti.

Espoon nettotoimintakulut ovat ylittämässä valtuuston hyväksymän talousarvion. Toimintamenojen ennustetaan kasvavan 6 prosenttia vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna. Osavuosikatsauksen mukaan kasvavat menot ja heikentyvä tulorahoitus asettavat vuoden 2019 talouden epätasapainoon. Kaupunki valmisteleekin toimenpiteitä, joilla menojen kasvua voidaan hieman hillitä voimakkaasta väestönkasvusta huolimatta. Tasapainottamistoimenpiteillä tavoitellaan valtuuston asettaman talousarvion pitävyyttä sekä pitkäkestoista tuottavuuden paranemista, kuten tarkempaa henkilöstön käytön suunnittelua, päällekkäisyyksien poistoa, prosessien tehostamista ja ostojen harkintaa.

Heinäkuun vuosikatteeksi muodostuu 56 miljoonaa euroa ja koko vuoden vuosikatteeksi ennustetaan 145 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 62 miljoonalla. Osavuosikatsauksessa kaupungin tulos heinäkuun tilanteessa on 51 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2019 tulosennuste 33 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunki investoi vuonna 2019 bruttona noin 385 miljoonaa euroa ja nettona noin 316 miljoonaa euroa. Elokuun puoleenväliin mennessä talousarviolainoja on nostettu 140 miljoonaa euroa.

Koska vuoden 2019 ja 2020 verotulojen tasoon ja kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta kansallisen tulorekisterin ilmoitusongelmien johdosta, ei vuosien 2020-2022 kehystä ja veroprosenttia vuodelle 2020 tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi vielä 26.8.2019. Kokouksessa esitellään talouden tilanne ja sovitaan talousarviovalmistelun etenemisaikataulusta.

Kaupunginhallituksen esityslista 26.8.2019

Valokuva: Elido Oy