Espoon talousneuvottelut päättyivät

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.9.2020 klo 13.17

Valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelut Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta päättyivät sopimukseen, jossa ovat mukana valtuustoryhmät lukuunottamatta Vihreitä, Vasemmistoliittoa ja Sinisiä. Sopimuksen mukaan talouden tasapainoa haetaan viiden vuoden aikana hidastamalla käyttömenojen ja henkilöstömäärän kasvua, pienentämällä investointikustannuksia, kasvattamalla tuloja sekä myymällä kaupungin omistamia kiinteistöjä ja toimitiloja.

Käyttötaloutta tasapainotetaan 147 miljoonalla eurolla viiden vuoden aikana. Investointikustannuksia pienennetään vähintään 10 prosenttiyksiköllä investointiohjelman laajuutta ja laatua tarkistamalla ja asettamalla 250 miljoonan euron vuosikatto. Yleistä kiinteistöveroprosenttia nostetaan 0,07 prosenttiyksikköä.

Ohjelman vaikutusta arvioidaan vuosittain kehysneuvottelujen yhteydessä. Mikäli talouden sopeutusohjelma ei ole kääntänyt kaupunkikonsernin menojen ja tulojen epätasapainoa syksyyn 2022 mennessä, tarkastellaan myös sopeutuksen lisäämistä ja kunnallisveron korotusta. Ohjelmakauden aikana tarkastellaan myös kaupungin rahastojen käyttöä.

Kaupungin henkilöstömäärän kasvua hillitään tehtävien uudelleen järjestelyillä ja digitalisaatiolla sekä prosesseja ja johtamista kehittämällä. Nykyisen henkilöstösopimuksen sisältöä tarkistetaan sote-uudistuksen ja digitalisaatiohankkeiden osalta. Etätyö mahdollistetaan myös koronapoikkeustilan jälkeen työn tekemisen joustavuuden parantamiseksi ja tilatarpeen pienentämiseksi. Lyhytaikaisia sijaisuuksia vähennetään.

Sivistystoimessa tavoitteena on yhtenäinen kasvun ja opin polku. Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan jatkossa 160 euroa/kk alle 2,5-vuotiaille. Kuntalisän jatkosta päätetään silloin, kun hallituksen perhevapaauudistus astuu voimaan. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tehdään palveluverkkouudistus. Yksityisen palveluntuotannon osuutta varhaiskasvatuksesta nostetaan ottamalla käyttöön palveluseteli. Toiselle asteelle pääsyä helpotetaan. Uusissa kouluissa ja päiväkodeissa otetaan käyttöön kustannustehokkaat tyyppiratkaisut ja standardivarustelu.

Osa vaativista sosiaalipalveluista, joissa markkinahinta on kohonnut omaa tuotantoa kalliimmaksi, otetaan kaupungin hoidettaviksi. Vanhusten kotihoidossa lisätään välittömän asiakaspalvelun osuutta toimintaa kehittämällä. Terveysasemien toimintaa tehostetaan ja käyttöön otetaan uusia digitaalisia palveluja. Kuljetusten yhdistely otetaan käyttöön.

Investointikatosta huolimatta peruskorjaushankkeet pyritään toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa.  Kaupunkirakennetta ja palveluverkkoa kehitetään kokonaistaloudellisesti. Kaupunki palveluna eli as a service -tyyppisten toimintamallien avulla vähennetään uusien investointien tarvetta ja tehostetaan olemassa olevien tilojen yhteiskäyttöä.

Kaupunginhallitus päätti toukokuussa, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa vuosina 2020-2025. Ohjelmasta on tarkoitus päättää valtuuston kehys- ja veroprosenttipäätöksen yhteydessä lokakuussa 2020.

Ilman sopeutustoimenpiteitä Espoo-konsernin lainakanta kasvaisi kuuteen miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoja:

valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Gestrin Christina (SFP), p. 050 511 3121,

christina.gestrin@gmail.com

Neuvottelutulos, Taloudellisesti kestävä Espoo - linjaukset ja toimenpiteet (pdf, 440 Kt)