Espoon rannoilla sekä istutettua että villiytynyttä kurtturuusukantaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.4.2021 klo 11.40

Helsingin yliopiston Biologian opiskelijat Aino Peltola ja Ossian Witting kartoittivat kesällä 2020 Espoon omistuksessa olevia merenrantoja. Kartoitus oli osa Aino Peltolan maisterintutkielmaa ”Kurtturuusun (Rosa rugosa) esiintyminen Espoon rannoilla ja sen siementen elinkelpoisuus”. Tutkielma on julkaistu jokin aika sitten.

Kurtturuusu kukkii rannikolla.

Tutkimuksen mukaan kurtturuusua kasvoi Espoon rannoilla runsaasti monenlaisilla kasvupaikoilla sekä istutettuna että villiytyneenä. Mantereella sitä oli enemmän kuin saaristossa. Suurin osa kasvustoista oli pieniä.

Tutkimuksen toinen osa keskittyi kurtturuusun siementuottoon. Kurtturuusun perusmuodon siementuotto oli parempi kuin jalostetutuilla kurtturuusulajikkeilla keskimäärin. Osa jalostetuista lajikkeista tuotti kuitenkin melko runsaasti elinkykyisiä siemeniä, joten tarhakurtturuusujenkaan käyttö ei ole täysin ongelmatonta. Kurtturuusun siemenet kelluvat hyvin ja mahdollistavat leviämisen vesiteitse.

Vieraslajin torjuntaa yhteistyönä

Kurtturuusu pystyy kasvamaan monenlaisissa ympäristöissä, joten on hyvin todennäköistä, että se leviää tulevaisuudessa nykyistä laajemmalle alueelle. Ripeällä puuttumisella voidaan vähentää kurtturuusun aiheuttamia haittoja niin Espoossa kuin muuallakin.

Kurtturuusu on haitallinen vieraslaji Suomessa, sen kasvatuskielto astuu voimaan siirtymäajan jälkeen 1.6.2022. Täten kiinteistönomistajan tai -haltijan on hävitettävä pihallaan kasvava kurtturuusu.  Kasvatuskielto ei koske kurtturuusun perusmuodosta jalostettuja lajikkeita (R. rugosa -ryhmä).

Kurtturuusun torjunta vaatii pitkäjänteistä työtä monilta eri toimijoilta. Espoon kaupunki poistaa kurtturuusuja omilta alueiltaan pääasiassa rakentamisen ja perusparannusten yhteydessä sekä normaalien kunnossapitotöiden ohessa. Torjuntaa tehdään vieraslajien hallintasuunnitelman suositusten mukaisesti kiireellisimmin luonnonsuojelualueilla ja muilla arvokkailla luontokohteilla sekä niiden läheisyydessä.

Kannustamme asukkaita kasvin tunnistamiseen ja toimenpiteisiin sen poistamiseksi. Ohjeita kurtturuusun tunnistamiseen, torjuntaan ja kasvijätteen käsittelyyn, sekä vinkkejä siihen mitä sen tilalle voi istuttaa, löytyy vieraslajiportaalista.

Kuvat: Aino Peltola