Espoon nuorisovaltuusto: Kesäseteleiden määrää lisättävä ja järjestelmää parannettava

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.6.2019 klo 10.01

Espoon nuorisovaltuusto: Kesäsetelien määrää lisättävä ja järjestelmää parannettava

Espoossa on tällä hetkellä sellainen tilanne, jossa vain puolet halukkaista saa kesäsetelin. Kesäsetelit ovat nuorisopalvelujen kautta haettavia rahoja, jotka maksetaan työnantajalle, kun hän palkkaa kesätyöntekijän. Kesäsetelin hakeminen on aina kesätöitä hakevan nuoren vastuulla, eikä hän saa kesäseteliä ennen kuin kesätyöpaikka on varmistunut.

Kesäsetelit ovat auttaneet monia nuoria saamaan kesätöitä ja samalla kerryttäneet heille työkokemusta.

Lisäksi kesäsetelin saava yritys tai järjestö on ollut paremmassa asemassa palkatakseen kesätyöntekijöitä, mikä on myös auttanut heitä saamaan kesän aikana työvoimaa, kun henkilöstö on lomalla.

Suurin ongelma tällä hetkellä kesäseteleissä on niiden riittämätön määrä. Kesäsetelien määrän nosto olisikin ratkaisu tähän ongelmaan. On tärkeää, että yhä useammalla nuorella olisi kesätyöpaikka, jotta he pääsevät hankkimaan tulevaisuuden kannalta arvokasta työkokemusta ja ansaitsemaan omaa rahaa.

Toinen iso ongelma kesäseteleiden suhteen liittyy niiden noutamiseen. Tällä hetkellä noudettava paperinen kesäseteli ei ole paras malli, sillä niitä saa vain muutamasta paikasta Espoosta, mikä hankaloittaa seteleiden hakua. Espoon nuorisovaltuusto esittää, että kesäsetelijärjestelmästä tehtäisiin kokonaan sähköinen, mikä helpottaisi niiden hakemista ja myös välittämistä työnantajalle.

Espoon nuorisovaltuusto toivoo, että kaupunki kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätöihin ja, että nuorille annetaan tarpeeksi tietoa ja tukea kesätöiden hakemisesta sekä työelämästä.

Espoon nuorisovaltuusto kokee kesäsetelien olevan kaikin puolin hyödyllisiä ja esittää kaupunkia merkittävistä lisäämään niiden määrää tulevina vuosina.

Lisätietoa:

Joel Vanhanen
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja
045 3437100
joel.henrik.vanhanen@gmail.com

Niklas Salmela
Nuorisovaltuuston vapaa-aikatyöryhmän puheenjohtaja
045 6720387
Niklas.A.Salmela@gmail.com