Espoon niittyjen ja avointen alueiden toimenpideohjelma 2121-2031

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.6.2021 klo 12.00

Espoon niittyjen ja avointen alueiden toimenpideohjelmalla ohjataan niittyjen ja avointen alueiden kunnossapitoa ja kehitystä. Espoon niittyverkostoa kehittämällä on mahdollista nostaa niityt entistä tärkeämmäksi osaksi asukkaiden elinympäristöä ja ekologista verkostoa.

Työn lähtökohta oli Metsien ja niittyjen hoidon toimintamalli(pdf, 2598 Kt).  Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmissa  niityt ovat mukana. Toimenpideohjelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 5.5.2021.

Tulokset

Työn tuloksena on kattava tarkastelu Espoon niittyjen ja avointen alueiden nykytilasta. Yleispiirteinen niittyverkostosuunnitelma, kohdekohtaiset nykytilan kuvaukset ja kunnossapidon suositukset sekä toimenpiteet mittareineen tukevat sekä strategisen tason suunnittelua että konkreettista toteutusta.

Työ tukee päätöksentekoa niityiksi kunnostettavien tai metsitettävien kohteiden valinnassa. Maisemapelloiksi soveltuville kohteille laadittiin viljelysuunnitelma. Laidunnukseen soveltuvat kohteet kartoitettiin maastossa.

Konsultteina työssä toimivat Ramboll Finland Oy ja ProAgria Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut.

Espoon niittyjen ja avointen alueiden toimenpideohjelma 2021-2031 (pdf, 6302 Kt)