Espoon metsien ja niittyjen hoitoon esitetään uutta toimintamallia: virkistyskäyttöä ja luontoarvojen suojelua

12.12.2017 klo 8.11

Metsä

Espoon luonnonhoidon toimintamalli mahdollistaa kaupungin metsien monipuolisen virkistyskäytön. Metsiä ja niittyjä hoidetaan kestävästi niin, että ne ovat monimuotoisia, viihtyisiä ja turvallisia. Tekninen lautakunta käsittelee esitystä luonnonhoidon toimintamallista kokouksessaan 13.12.2017.

Espoon luonnonhoidon toimintamalli on linjaus kaupungin omistamien metsien ja niittyjen hoidosta. Espoon kaupunki omistaa metsää ja niittyjä noin 5 500 ha verran. Toimintamalli ohjaa, miten eri hoitotyöt suunnitellaan ja toteutetaan ja kuinka asukkaat ja sidosryhmät voivat vaikuttaa.

Uudella toimintamallilla tavoitellaan monipuolisia ekosysteemipalveluita ja lajiston monimuotoisuutta, arvokkaiden maisemien ominaispiirteiden vahvistumista sekä asukkaiden ja sidosryhmien vaikutusmahdollisuutta luonnonhoidossa.

- Toimintamalli pyrkii tasapainoiseen metsänhoitoon ja vastaamaan asukkaiden erilaisiin toiveisiin; tarjoamaan siististi hoidettuja ja turvallisia metsäalueita sekä suojelemaan luonnon ja metsien monimuotoisuutta, kertoo luonnonhoitoyksikön päällikkö Kati Tuura.

Metsäluonnon monimuotoisuutta vaalitaan jättämällä metsiin lahopuita ja luonnonmukaisina kehittyviä tiheikköjä. Luonnon arvokohteet jätetään hoitotoimien ulkopuolelle, ja arvokkaat maisemat pyritään säilyttämään. Asukkaiden virkistyskäytön mahdollistaminen on keskeinen osa kaupunkimetsien hoitoa. Ulkoilureittien ylläpito ja metsissä kulkemisen turvallisuuden parantaminen esimerkiksi huonokuntoisia puita poistamalla on luonnossa liikkujien kannalta välttämätöntä.

Espoon omistamista metsistä on suojeltu noin 820 ha eli 15 %. Tämä osuus jää toimintamallin ulkopuolelle. Kaikkiaan Espoon pinta-alasta suojeltua luontoa on noin 10 %.

Luonnonhoidon toimintamallin pohjalta laaditaan alueelliset luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat. Niitä laadittaessa asukkaat pääsevät osallistumaan lähimetsiensä hoidon suunnitteluun.

Uusi luonnonhoidon toimintamalli korvaa edellisen, vuonna 2006 hyväksytyn toimintamallin. Uusi toimintamalli tukee kaupunginvaltuuston syksyllä 2017 asettamaa strategista tavoitetta tehdä Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Esitys luonnonhoidon toimintamallista jäi pöydälle teknisen lautakunnan kokouksessa 15.11.2017.

Lisätietoa:

Teknisen lautakunnan esityslista 13.12.2017

Espoon luonnonhoidon toimintamalli