Espoon lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen valittu uudet opiskelijat 

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.6.2020 klo 8.00

Espoon lukioiden kaikki aloituspaikat täytettiin kevään yhteishaussa.  Tänä vuonna lukiopaikkaan vaadittiin vähintään 7,83 keskiarvo. Omnian ammatillisiin koulutuksiin hyväksyttiin yhteensä 1403 yhteishaussa hakenutta opiskelijaa. 

Suomenkielisiin lukioihin valittiin  1953  opiskelijaa, alin vaadittava keskiarvo oli 7, 83  

Espoon ja Kauniaisten suomenkielisiin lukioihin valittiin tämän kevään yhteishaussa 1953 opiskelijaa. Aloituspaikkoja Espoon kaupungin suomenkielisissä lukioissa on 1819 ja Kauniaisissa 134, joten kaikki paikat täytettiin. 

Lukion aloituspaikkoja varattiin viime vuoden tapaan 64 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta.  

Espoon ja Kauniaisten lukioihin valittavan opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tai painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Alin hyväksytty keskiarvo, jolla pääsi suomenkieliseen lukioon, oli tänä vuonna 7,83. Viime vuonna alin keskiarvo oli 7,00.   

Suomenkielisistä lukioista korkein keskiarvo vaadittiin Otaniemen lukioon. Yleislinjalle pääsi vähintään 9,31 lukuaineiden keskiarvolla, matematiikka- ja luonnontiedelinjalle 9,58 keskiarvolla ja teatterin ja median linjalle 17,86 pistemäärällä. Viime vuonna Espoon korkein yleislinjan keskiarvo 9,15 vaadittiin Kuninkaantien lukioon. 

Lukiokohtaiset sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain riippuen ensisijaisten hakijoiden määristä sekä mm. lukiokohtaisten aloituspaikkamäärien muutoksista. 

Vain osa niistä hakijoista, joilla on alin vaadittava keskiarvo, on tullut valituksi kyseiseen lukioon. Mikäli useammalla hakijalla on sama lukuaineiden keskiarvo, otetaan tällöin opetusministeriön asetuksen mukaan valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden kaikkien aineiden aritmeettinen keskiarvo. 

Ruotsinkielisiin lukioihin vaadittava alin keskiarvo oli  8,17  

Espoon ruotsinkieliseen lukioon, Mattlidens gymnasiumiin, valittiin 200 opiskelijaa (2019: 200), joista 50 englanninkieliselle IB-linjalle. Alin hyväksytty keskiarvo yleislinjalle oli 8,17 (7,92).  

Kauniaisten ruotsinkieliseen lukioon, Gymnasiet Grankulla samskolaan valittiin 97 opiskelijaa (2019: 97). Alin hyväksytty keskiarvo oli 8,17 (8,67).  

Omniaan valittiin yhteishaussa 1403 opiskelijaa  

Omnian ammatillisiin koulutuksiin hyväksyttiin yhteensä 1403 yhteishaussa hakenutta opiskelijaa. Omnian hakusijoille 1-5 tehtiin yhteensä 5669 hakua. Määrällisesti eniten valittiin opiskelijoita liiketoiminnan perustutkintoon (310 valittua opiskelijaa), sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (218) ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (136).  

Tulosten julkistaminen ja opiskelupaikan vastaanottaminen  

Lukiopaikka  

Espoon ja Kauniaisten lukioihin valittujen nimet julkistetaan torstaina 11.6.2020. Jos olet antanut hakulomakkeella oman sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostissa linkin henkilökohtaiseen tuloskirjeeseen, jossa näet valintatilanteesi. Samassa sähköpostissa on myös linkki, jonka kautta voit ottaa paikan vastaan sähköisesti. Opiskelupaikka on vastaanotettava tai peruttava 25.6.2020 mennessä.  

Lukioihin valittujen nimet julkaistaan myös lukioiden verkkosivuilla sekä suomenkielisten lukioiden osalta osoitteessa espoo.fi/lukiovalinnat, jos hakija on antanut siihen suostumuksensa yhteishaun hakulomakkeessa.  

Espoon lukioiden omilta verkkosivuilta löydät lisätietoa paikan vastaanottamisesta sekä mahdollisista uusien opiskelijoiden ohjauspäivän aikatauluista.  

Ammatillisen koulutuksen paikka  

Omniaan valittujen nimet julkistetaan torstaina 11.6.2020 Omnian verkkosivujen uutisissa 

Opiskelupaikka on vastaanotettava 25.6.2020 mennessä. Opiskelupaikan voi vastaanottaa sähköisesti linkin kautta, jonka hakija saa hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Jos opiskelupaikan ottaa vastaan sähköisesti, tulee kuitenkin toimittaa opiskelupaikan vahvistuslomake kirjallisena sekä kopiot koulutodistuksista InfoOmnian asiakaspalvelupisteisiin (Kirkkokadun InfoOmnia, Kirkkokatu 16 B tai Upseerinkadun InfoOmnia, Upseerinkatu 1-3).  

Omnia järjestää kaikille valituille opiskelijoille ja heidän perheilleen 16.-17.6.2020 Tervetuloa Omniaan –verkkotilaisuudet, joissa opiskelijat saavat tietoa tulevista opinnoistaan ja voivat kysyä heitä mietityttäviä kysymyksiä. Linkit verkkotilaisuuksiin ja aikataulu nähtävissä Omnian verkkosivulla www.omnia.fi/tervetuloaomniaan. 

Kaikille peruskoulun päättäville nuorille tarjotaan jatkopaikka  


Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia vastaavat yhdessä alueen koulutustakuun toteutumisesta. Kaikille perusopetuksen päättäville nuorille varmistetaan jatkopaikka.  

Lisähaku lukioon alkaa aikaisintaan 12.6.2020. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.   

Ammatillisiin perustutkintoihin voi hakeutua ympäri vuoden jatkuvassa haussa. Jatkuvan haun kautta voivat hakea kaikenikäiset ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet hakijat. Elokuussa alkaviin opintoihin voi jatkuvassa haussa hakea 12.7. asti. Lisätietoja jatkuvasta hausta omnia.fi/jatkuvahaku.  
 

Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on 19.5.–21.7.2020 klo 15 osoitteessa www.opintopolku.fi. Tässä haussa nuori voi hakea Espoon ja Kirkkonummen kymppiluokille, Omniassa järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sekä Leppävaaran lukiossa järjestettävään maahanmuuttajien lukioon valmistavaan koulutukseen (LUVA). Myös Omnian nuorten työpajat tarjoavat 17-29-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tutustua haluamaansa ammattiin ja tukea opiskelu- tai työpaikan hakuun. Lisätietoja Omnian nuorten työpajoista.  
  
Lisätietoa hauista 
www.espoo.fi/yhteishaunjalkeen
omnia.fi/jatkuvahaku  
omnia.fi/hae-oppimaan/valmentava-koulutus  

Mistä koulutukseen hakeutuva saa apua ja neuvontaa?  

  • Tietoa ja apua opiskelumahdollisuuksista, työelämästä, työnhausta ja toimeentulosta, asumisesta, arjenhallinnasta ja hyvinvoinnista, vapaa-ajanmahdollisuuksista.  

  • Etsivä nuorisotyö sijaitsee Ohjaamotalossa ( espoo.fi/etsiva ). Palvelunumero: 043 824 3453,  etsivanuorisotyo@espoo.fi   

  • Hakijan ohjauspalvelu InfoOmniasta saa tietoa opiskeluvaihtoehdoista, hakuajoista ja -tavoista sekä apua koulutuksiin hakeutumisessa  info@omnia.fi  tai puh. 09 2319 8360, omnia.fi/ infoomnia .   

  • InfoOmnia on auki koko kesän

Mitä teen yhteishaun jälkeen

Lisätietoja:  

Espoon kaupunki, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö, Tapio  Erma , puh. 09 816 52 051   
Omnia Koulutus, rehtori Maija Aaltola, 050 384 9354  

Liitteet:

Lukioiden aloituspaikat ja pisterajat 11.6.2020 (pdf, 82 Kt)