Espoon liikennemelusta tehdään selvitys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.6.2021 klo 13.42

Ympäristömelu on yksi Euroopan suurimpia ympäristöongelmia ja myös Suomen kaupunkiseuduilla merkittävä elinympäristön laatua ja terveellisyyttä heikentävä tekijä. Pääkaupunkiseudulla on alkanut Euroopan unionin ympäristömeludirektiivin mukainen liikennemeluselvitys. Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen ja Väylävirasto tekevät pää- ja kokoojakatujen, maanteiden ja rautateiden meluselvityksen yhteistyössä. Helsingissä selvitetään lisäksi raitioliikenteen ja metron aiheuttamaa melua.

Meluselvitys tehdään viiden vuoden välein

Espoon ja pääkaupunkiseudun liikennemelutilannetta on selvitetty viimeksi vuonna 2017. Tuolloin arvioitiin, että noin joka viides espoolainen asuu tieliikenteen melualueella. Nyt laadittava selvitys valmistuu kesällä 2022. Meluselvitys tehdään yhteiseurooppalaisella laskentamallilla (CNOSSOS-EU). Samalla tehdään kansallinen meluselvitys yhteispohjoismaisia melulaskentamalleja käyttäen.

Pääkaupunkiseudun liikennemeluselvityksen tulokset toimivat lähtötietoina tuleville kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelmille.

Voit lukea selvityksen aloittamisesta julkaistun tiedotteen STT:n verkkosivulta.

Tietoa melusta ja meluntorjunnasta Espoossa löytyy kaupungin meluntorjunnan verkkosivulta.

Kuvassa on risteysalue Tapiolassa.