Espoon keskus uudistuu moderniksi ja viihtyisäksi kaupunkikeskukseksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.7.2018 klo 10.59
Espoolaisten Talo
Havainnekuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

Espoon keskuksen laajamittainen kehittäminen jatkuu tämän vuoden aikana. Alue muuttuu vanhasta virastokeskuksesta moderniksi kaupunkikeskukseksi ja aiempaa viihtyisämmäksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Vanhoja rakennuksia puretaan ja niiden tilalle kaavoitetaan ja rakennetaan asuinkerrostaloja sekä uutta liike- ja toimistotilaa. Virastokeskukseen nousee myös uusi espoolaisten oma talo, josta tulee espoolaisten ja kaupungin henkilöstön kohtaamispaikka.

Asumista, palveluja ja uusia kulkureittejä

Espoon keskuksen kehittäminen painottuu aseman seudun ympäristöön, josta suunnitellaan monipuolista ja modernia kaupunkikeskusta. Palvelujen ja joukkoliikenteen äärelle rakennetaan asuintaloja. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennetaan viihtyisät ja korkeatasoiset kulkureitit. Espoon uudistuvaan sydämeen on jo nyt erinomaiset liikenneyhteydet. Tulevaisuudessa alueen saavutettavuus paranee entisestään, kun kaupunkirata Helsingin keskustaan ja nopea ratayhteys Turkuun, ns. Tunnin juna, toteutuvat.

Espoontorin ja Entressen kauppakeskukset laajenevat ja lisäävät palvelujaan tulevina vuosina. Kauppakeskusten yhteyteen on suunniteltu asuntoja noin 350 uudelle asukkaalle.

Asukkaille ja kaupungin henkilöstölle kohtaamispaikka

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan ensimmäiseksi puretaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vuodesta 2009 tyhjillään ollut kaupungintalo. Seuraavaksi puretaan huonokuntoinen Virastotalo 2, jonka tilalle rakennetaan espoolaisten kohtaamispaikaksi uusi rakennus, jossa yhdistyvät kaupungin hallinnolliset tilat, monipuoliset palvelut, kulttuuri- ja liiketilat sekä päätöksentekoa ja asukasyhteistyötä palvelevat tilat. Talosta järjestetään arkkitehtuurikilpailu, ja sen rakentaminen alkaa vuonna 2022. Tavoitteena on ottaa talo käyttöön vuoden 2025 alussa.

Alueella tapahtuvien muutostöiden vuoksi valtaosa Espoon keskuksessa työskentelevästä kaupungin henkilöstöstä muuttaa väistötiloihin useaksi vuodeksi. Espoolaisten talon valmistuttua väistössä ollut henkilöstö muuttaa takaisin Espoon keskukseen, mutta tehokkaammin hyödynnettäviin ja monikäyttöisempiin tiloihin.

Uusi liityntäpysäköinti avattu

Espoon keskuksen uusi liityntäpysäköinti

Joukkoliikennettä käyttäville autoilijoille on avattu uusi liityntäpysäköinti. Uusi pysäköintialue sijaitsee heti aseman vieressä alikulkukäytävän molemmin puolin.

Kaupungintalon edessä olevat pysäköintialueet on varattu muuhun käyttöön, ja ne poistuvat käytöstä. Kirkkojärventien varren autopaikkojen paikalle tulee asuintaloja, joiden rakentaminen käynnistyy syksyllä 2018.  Nykyisen kaupungintalon edessä olevalla alueelle rakennetaan toriaukio, jonka perustuksien tekeminen aloitetaan kesän 2018 aikana. Aukiosta tulee monipuolinen tapahtuma- ja kohtaamispaikka.

Polkupyöräilijät saavat Kirkkojärventien parantamisen yhteydessä aseman viereen lisää pyöräparkkia 2019 aikana.

Asuinrakentaminen jatkuu

Suviniityn asuinalueen rakentaminen jatkuu vielä arviolta noin kolme vuotta. Uusi päiväkoti saataneen käyttöön vuonna 2020. Alueen kehittämistyö mahdollistaa sen, että Suviniittyyn voi muuttaa noin tuhat uutta asukasta ensi vuosikymmeneen mennessä.

Asuinrakentaminen käynnistyy 2018 myös aseman pohjoispuolella arkkitehtikilpailun voittaneella asuinkorttelisuunnitelmalla. Uuden asuinrakennuksen liiketilat reunustavat tulevaa Vaakunatoria.

Espoon keskuksen kehittämispolku pähkinänkuoressa

  • Espoon keskus uudistuu entistä viihtyisämmäksi asuin- ja työpaikka-alueeksi.
  • Keskuksen lähiympäristöä ja virkistysalueita parannetaan jatkuvasti.
  • Virastokeskukseen nousee uusi rakennus, jossa yhdistyvät monipuoliset tilat sekä asukkaille että kaupungin henkilöstölle. Espoon keskus on myös tulevaisuudessa espoolaisten hallinnollinen keskus.
  • Aseman seudulle rakennetaan uusia asuintaloja sekä liike- ja toimistotiloja.
  • Espoon keskukseen muuttaa arviolta 10 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä.
  • Espoontorin ja Entressen kauppakeskusten odotetaan laajentavan toimintaansa lähivuosien aikana.
  • Alueen kehittämistyö mahdollistaa noin 2 000 uuden työpaikan syntymisen alueelle.
  • Espoon uudistuvaan sydämeen on helppo tulla, erinomaiset liikenneyhteydet paranevat tulevaisuudessa entisestään.  Kaupunkiradan jatke Leppävaarasta odottaa toteutuspäätöstä lähivuosina.


Lisätietoa Espoon keskuksesta