Espoon kaupunki vahvana vaikuttajana Eurocities-verkoston foorumeilla

  • Jaa Facebookissa
  • TwitterX
8.11.2018 klo 15.42

Eurocities on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä EU:n kanssa. Verkoston tavoitteena on parantaa jäsenkaupunkien ihmisten elämänlaatua kaupunkien välisellä yhteistyöllä ja ajamalla kaupunkien etua EU:ssa. Espoon kaupunki valittiin Eurocities-verkoston kulttuurifoorumin puheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020. Kulttuurifoorumin lisäksi Espoo on mukana myös ympäristö-, talouskehitys- ja tietoyhteiskuntafoorumeilla.

Eurocities-verkosto toimii kahdeksan eri teemoja käsittelevän foorumin kautta. Nämä ovat ympäristö-, talouskehitys-, tietoyhteiskunta-, kulttuuri-, mobiliteetti-, sosiaaliset toimet-, kaupunkihallinto- ja yhteistyöfoorumi. Foorumeilla seurataan kehitystä tietyillä politiikan aloilla, käsitellään ajankohtaisia asioita ja koordinoidaan toimintaa. Jokainen foorumi kokoontuu vuosittain kaksi tai kolme kertaa eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi tänä vuonna foorumeita on pidetty Ranskan Grenoblessa, Portugalin Lissabonissa, Espanjan Zaragozassa ja Suomessa Tampereella.

Espoon kaupunki osallistuu aktiivisesti muun muassa kulttuuri-, ympäristö-, talouskehitys- ja tietoyhteiskuntafoorumeihin.

Kulttuurilla merkittävä rooli kaupunkien kehityksessä

Kulttuurifoorumin tavoitteena on lisätä tietämystä kulttuurin merkittävästä roolista kaupunkien kehityksessä ja kannustaa kaupunkeja oppimaan toisiltaan hyviä käytäntöjä. Espoon kaupunki valittiin Portugalissa 19.10.2018 Eurocities-verkoston kulttuurifoorumin puheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020. Puheenjohtajana Espoo johtaa noin 100 suurten ja keskisuurten eurooppalaisten kaupunkien foorumityötä kulttuurin hyväksi. Puheenjohtajana Espoo haluaa panostaa kulttuurin rooliin kestävän kehityksen edistämisessä ja edesauttaa eurooppalaisten kaupunkien yhteistyötä kulttuurin alalla.

  • "Kulttuurifoorumin puheenjohtajuus on paikka vahvistaa Espoon kansainvälisyyttä ja vetovoimaa. Voimme vaikuttaa eurooppalaiseen keskusteluun luovien alojen merkityksestä kaupungin elinvoiman vahvistajana. Aktiivisella toiminnalla teemme Suomea, Espoota ja osaamistamme tunnetuksi Euroopassa. Toimiminen yhteistyössä Eurocities-verkoston muiden foorumipuheenjohtajien, johdon ja sihteeristön kanssa avaa mahdollisuuksia laajempaan kaupunkipoliittiseen vaikuttamistyöhön” toteaa puheenjohtajan tehtävää hoitava kaupunginhallituksen jäsen Jaana Jalonen.

Eurocities_Lissabon

Kulttuurifoorumi Portugalin Lissabonissa

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittaus ja seuranta hyvällä tasolla

Foorumeita on järjestetty myös Suomessa. Eurocities ympäristöfoorumi järjestettiin Tampereella tämän vuoden lokakuussa. Foorumi keskittyi erityisesti ilmastonmuutokseen, sen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Mukana olleen Espoon kaupungin ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja Hanna-Mari Torniaisen mukaan foorumin mieleenpainuvimpia hetkiä olivat Tampereen esimerkki Hiedanrannan asuinalueen kehittämisestä ja ”zero emission buildings” eli rakentaminen, joka on päästöttömämpää ja puhtaampaa ilmaston kannalta. Oman työnsä kannalta kohokohdiksi Torniainen nostaa keskustelut ilmanlaadusta. Keskusteluista kävi ilmi, että pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittaus ja seuranta sekä tulosten saatavuus ovat Euroopan mittakaavassa hyvällä tasolla.

  • "Ilmastonsuojelu ja ilmansuojelu kulkevat käsi kädessä. Kun kaupungissa etsitään ja toteutetaan ratkaisuja, jotka ylläpitävät terveellistä ilmanlaatua ja parantavat hengitysilmaa, se edistää usein myös ilmastonsuojelua" toteaa Torniainen.

Espoosta Innovaatio- työryhmän varapuheenjohtaja talouskehitysfoorumissa

Talouskehitysfoorumin teemana oli tällä kertaa kaupunkien kansainvälisyysstrategiat ja elinkeinoelämän tukeminen kansainvälistymisen kautta. Foorumin tarkoituksena on kehittämään innovaatioita ja talouskehitystä paikallisella, kansallisella ja EU-tasolla. Foorumi piti sisällään muun muassa luennon kansainvälistymisstrategioiden luomisesta sekä interaktiivisen session, missä arvioitiin Barcelonan kaupungin uutta kaupunkibrändiä eri näkökulmista. Espoon rooli talouskehitysfoorumeilla kasvoi, kun Espoo valittiin Innovaatio- työryhmän varapuheenjohtajaksi. Espoo on ollut aktiviinen myös erityisesti kaupunkimarkkinointiin ja kansainvälisyyteen keskittyvässä työryhmässä. Lisäksi Espoo oli mukana vetämässä sessiota liittyen sisarkaupunkiyhteistyöhön Espoon ja Kiinan välillä, missä jaettiin kokemuksia ja kohokohtia yhteistyöstä.

  • "Eurocities:in paras anti omalle työlleni ovat kollegat ympäri Eurooppaa – heidän kanssaan jaan samat haasteet, heiltä saan ideoita ja innostusta työni kehittämiseen. Kun tapaa Eurocities-forumissa, on helppo ottaa myöhemminkin yhteyttä, jos tarvitsee vaikkapa kumppania projektille tai kontakteja elinkeinoelämän tarpeisiin"sanoo kansainvälisten asioiden päällikkö Milla Ovaska.

Omaksi kohokohdaksi foorumista Ovaska nostaa hänen pitämänsä esitelmän Espoon ja Shanghain ystävyyskaupunkisuhteesta, missä myös muut kaupungit saivat jakaa kokemuksiaa Kiina-yhteistyöstä.

Eurocities_Grenoble

Kuvassa edessä vasemmalla Espoon kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö Milla Ovaska pitämässä esitelmää Espoon ja Shanghain välisestä ystävyyskaupunkisuhteesta.

Espoon tunnettuus lisääntynyt data ja digitalisaatio -asioissa

Tietoyhteiskuntafoorumeilla tuetaan kaupunkeja, jotta kaikilla kansalaisilla olisi mahdollisuus osallistua tieto- ja viestintätekniikkaan, ja autetaan julkishallintoja hyödyntämään parhaiten uuden teknologian nopeaa kehitystä. Teemana foorumissa oli tällä kertaa datan hyödyntäminen kaupungeissa yhteiskehittämisen menetelmin. Mukana olleen EU-koordinaattori Jasmin Revon mukaan keskusteluista jäi parhaiten mieleen se, kuinka paljon ja kuinka laadukasta dataa Espoon kaupungin rekistereissä on verrattuna esimerkiksi keski- tai eteläeurooppalaisiin kaupunkeihin. Verkoston ydintoimijat tunsivat Espoon jo melko hyvin entuudestaan data ja digitalisaatio -asioissa. Tunnettuus helpottaa Espoon mahdollisuuksia löytää kumppaneita kehittämisprojekteihin ja lisää vaikuttavuutta eurooppalaisten keskuudessa.

EU on luomassa tulevalle rahoituskaudelle uuden, vain digitalisaation eri osa-alueisiin keskittyvän Digital Europe -ohjelman. Espoolle eurooppalaisena digitaalisen kehityksen edelläkävijänä uusi Digital Europe -ohjelma tuo merkittäviä lisämahdollisuuksia hyödyntää EU-rahoitusta innovatiivisten kokeilujen ja projektien toteuttamiseen kaupungissa.

  • "Eurocities-verkosto on merkittävin kaupunkien välinen verkosto Euroopassa ja olemalla aktiivinen jäsen Espoon on mahdollista vaikuttaa kaupungille tärkeisiin asioihin Euroopassa. Kaupunkien yhteinen EU-edunvalvonta Eurocities-verkoston kautta on tärkeää, jotta kaupunkien tarpeet huomioidaan hyvin EU-politiikassa sekä -rahoitusohjelmissa, joiden kautta kanavoidaan merkittävää projektirahoitusta esimerkiksi juuri palveluiden kehittämiseen espoolaisille"sanoo Repo.

Eurocities on vuonna 1986 perustettu eurooppalaisten suurten kaupunkien yhteistyöverkosto, jonka päämaja sijaitsee Brysselissä. Sillä on yli 140 jäsenkaupunkia ja 45 partnerikaupunkia 39 eri maassa. Jäsenkaupunkien yhteenlaskettu väestö on 130 miljoonaa. Suomesta jäseninä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu.

Lue lisää Eurocities- verkostosta ja tutustu toimintaan täältä: 

http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/home

EUROCITIES  Espoo logo