Espoon kaupunki sopi asfalttikartelliriidan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.1.2020 klo 9.00

Espoon kaupunki ja asfalttikartellista tuomittu YIT Oyj (aikaisemmin Lemminkäinen Oyj) ovat sopineet, että YIT maksaa Espoolle sovintosummana 2.708.112,82 euroa ja kumpikin vetää valituslupahakemuksensa pois korkeimmasta oikeudesta.

”Siltä osin olen tyytyväinen lopputulokseen, että veronmaksajille palautettiin 2.7 miljoonaa euroa kartellin johdosta maksettua ylihintaa. Sen suhteen, että vahingon määrästä käräjöintiin menee oikeusjärjestelmässämme 10 vuotta ja siihen miten korkeaksi vahingon määrän näyttökynnys asetetaan, kaipaan oikeusjärjestelmäämme parannusta”, toteaa Espoon kaupunginsihteeri Jouni Majuri.

Korkein hallinto-oikeus tuomitsi vuonna 2009 seitsemän asfalttialan yhtiötä osallistumisesta koko Suomen kattaneeseen asfalttialan kartelliin, joka vaikutti ainakin vuosina 1994–2002. Kartellissa muun ohella jaettiin alueita ja asiakkaita yhtiöiden kesken ja sovittiin ennalta tarjouskilpailujen hinnoista, eli vaikutettiin epäterveellä tavalla markkinoiden toimivuuteen.

Espoon kaupunki samoin kuin kymmenet muut kunnat ja Suomen valtio haastoivat asfalttiyhtiöitä oikeuteen ja vaativat vahingonkorvausta. Espoon kanteen pääasiallinen kohde oli sopimuskumppani Lemminkäinen Oyj (nykyinen YIT Oyj). Espoo vaati vahingonkorvausta 5,3 miljoonaa euroa lisättynä koroilla.

Käräjäoikeus ratkaisi vuonna 2013 useimmat oikeudelliset kysymykset Espoon ja muiden kuntien edun mukaisesti, mutta pienensi korvauksen määrää 3,7 miljoonaan euroon. Hovioikeus pienensi korvauksen määrää 3,3 miljoonaan euroon. Korkeimman oikeuden päätös poistaa arvonlisäveron korvattavuus kunnilta olisi laskenut Espoon korvauksen määrää noin 2,7 miljoonaan euroon.

Espoon kaupunki päätti hyväksyä YIT Oyj:n esittämän sovintotarjouksen ja sopi samalla myös muiden asfalttiyhtiöiden (NCC Industry Oy, VLT Trading Oy konkurssipesä, Asfalttimix Oy ja Skanska Oyj) kanssa, että osapuolet vetävät pois valituksensa korkeimmasta oikeudesta ja vastaavat omista kuluistaan.