Espoon kaupunki mukana ratkomassa osaajapulaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
31.5.2018 klo 11.02

Tiedote
Helsinki Business Hub 31.5.2018

Osaajapula on jo pitkään ollut Suomen kasvun esteenä. Helsinki Business Hub lähtee ratkomaan haastetta konkreettisin toimin vuoden pituisella kokeilulla yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Toiminta käynnistetään aluksi IT-alalla, jossa osaajapula on akuutein. Eri arvioiden mukaan Suomessa tarvittaisiin tällä hetkellä 7000 ohjelmistoammattilaista ja määrän arvioidaan kasvavan vuosittain. Pelkästään koulutuksella ei tähän ongelmaan pystytä vastaamaan.

Valtion, kaupunkien ja yritysten yhteinen etu

Helsinki Business Hub toteuttaa osaajien houkuttelua yhteistyössä julkisen ja yksityisen toimijoiden kanssa. Mukana ovat niin Espoon ja Helsingin kaupungit, työ- ja elinkeinoministeriö sekä pääkaupunkiseudun ohjelmistoyritykset.

- Tekemällä asioita yhdessä, pyrimme välttämään päällekkäisyyksiä ja saamaan mahdollisimman paljon tuloksia aikaan. Vuosi on lyhyt aika, kun kyse on ihmisistä ja heidän muuttohaluistaan. Tavoitteena on, että saisimme tässä ajassa houkuteltua 100 osaajaa pääkaupunkiseudulle. Lisäksi kehitämme toimintamallin, joka voidaan ottaa käyttöön pilotointijakson jälkeen laaja-alaisemmin ja siirtää myös muille aloille, Helsinki Business Hubin liiketoimintajohtaja Miska Hakala kertoo.

- Suomalaisen teollisuuden ja palveluiden elinehto on se, että Suomeen saadaan osaavia koodareita. Muutoin tuotanto valuu Suomesta ulkomaille. On erinomaista, että haasteeseen tartutaan nyt tällä osaajien houkuttelu -ohjelmalla ja lähdetään tekemään käytännön toimenpiteitä osaajien hakemiseksi, Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtaja Rasmus Roiha sanoo.

Osaamisella vastataan kasvavaan tarpeeseen

IT-ala on luonnollinen lähtökohta osaajien houkuttelun kehittämiselle. Alalla on akuutti tarve, mutta IT-osaaminen on myös yksi Suomen tärkeimmistä vahvuuksista. Kyse ei kuitenkaan ole vain puhtaasti ohjelmistoalan yrityksistä. Digitalisaation murroksen myötä ohjelmisto-osaajat ovat entistä merkityksellisempiä kaikilla toimialoilla.

- Tänne tarvittaisiin lisää koulutettuja, ja osittain myös alan kokemusta omaavia, ohjelmistokehityksen ammattilaisia. Parhaimmillaan lisääntynyt osaajien määrä helpottaisi kaikkien alan yritysten rekrytointia ja siten parantaisi koko sektorin kilpailukykyä. Etenkin startupit joutuvan usein kilpailemaan isompien yritysten kanssa samoista osaajista, ja se saattaa vaikeuttaa heidän kasvua. Tämän seurauksena uusien innovaatioiden tulo markkinoille hidastuu, Zalando Finlandin managing director Tuomas Kytömaa kommentoi.

Osaajien houkuttelu -ohjelma lähtee nopeasti käyntiin tarpeiden kartoituksella ja potentiaalisten kohdemarkkinoiden tunnistamisella.

- Suunnitelmanamme on lähteä pilotoimaan erilaisia markkinointitoimenpiteitä ja aktiviteetteja mahdollisimman pian. Tätä kautta saamme nopeasti tietoa, mitkä toimenpiteet tuottavat tuloksia ja voimme kehittää toimintaa lyhyelläkin aikavälillä tehokkaasti eteenpäin. Naapurimaidemme pääkaupunkiseudut ovat tehneet osaajien houkuttelua jo vuosia. Meidän on saatava nopeasti tuloksia aikaan, jotta pärjäämme tässä kilpailussa myös tulevaisuudessa, Miska Hakala toteaa.

Lisätietoja:
Miska Hakala, Helsinki Business Hub, 040 737 4697, miska.hakala@hbh.fi


Helsinki Business Hub tukee ulkomaisia yrityksiä sijoittumaan ja kehittymään pääkaupunkiseudulla sekä suomalaisia kasvuyrityksiä kansainvälistymään. Lisäksi vahvistamme kotimaista startupekosysteemiämme auttamalla kansainvälisiä sijoittajia löytämään sijoitusmahdollisuuksia Suomesta. www.helsinkibusinesshub.fi.

Osaajien houkuttelu on Uudenmaan liiton alueelliset kokeilut ja innovaatiot (AIKO) –rahoituksella sekä Espoon ja Helsingin kaupunkien tuella toteutettava kokeilu. Hanke toteuttaa osaltaan työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa Talent Boost -toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta houkuttelevampi kansainvälisille osaajille ja vahvistaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä kansainvälisten osaajien avulla http://tem.fi/talent-boost