Espoon kaupunki ja Demos Helsinki rakentamaan uusia kestävien elämäntapojen palveluja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.1.2015 klo 12.40

Ilmastonmuutos ja kilpailu hupenevista luonnonvaroista muuttavat yhteiskuntaamme merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä. Millainen on hyvinvoiva Espoo, jossa ilmastopäästöt on saatu laskuun ohjaamalla kaupunkilaisten kestäviä valintoja? Ketkä ovat avainasemassa kehittämässä tulevaisuuden asumisen, liikkumisen ja syömisen ratkaisuja?

Näihin kysymyksiin haetaan tänä keväänä konkreettisia ratkaisuja Espoossa, kun kaupungin eri toimijat sekä alueen yritykset ja yhteisöt kokoontuvat saman katon alle innovaatiotyöpajoihin. Ajatushautomo Demos Helsingin ja Espoon kaupungin vuoden alussa käynnistyneessä yhteistyössä on kyse käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämisestä, jotka hyödyntävät viisaasti luonnonvaroja ja parantavat espoolaisten arkea.

- Tulevaisuudessa kuntien vahvuus perustuu ihmisten, yhteisöjen ja yritysten välisiin kumppanuuksiin. Eri osapuolien mukaan ottaminen on tärkeä voimavara kuntien uudistumiskyvylle. Espoolainen viiden kaupunkikeskuksen malli tarjoaa hyvän lähtökohdan asukaslähtöiselle ja kestävälle palvelukehittämiselle, toteaa Espoon kestävän kehityksen ohjelman päällikkö Pasi Laitala.

Espoon kaupungin kanssa kevään aikana tehtävä työ perustuu Demos Helsingin kehittämään portinvartija-ajatteluun. Portinvartijat ovat henkilöitä tai organisaatioita, joilla on erityisen suuri mahdollisuus vaikuttaa työssään ihmisten luonnonvarakulutukseen ja ilmastopäästöihin. Valtaosa kotitalouksien ilmastopäästöistä on peräisin ihmisten päivittäisistä asumisen, liikkumisen ja syömisen valinnoista. Siksi niihin liittyvien käyttäytymismallien ja elämäntapojen muutoksilla on merkittävät vaikutukset.

- Nyt toteutettavien työpajojen kautta kaupunki on synnyttämässä entistä joustavampia liikkumisen ratkaisuja, parempaa ruokakulttuuria ja älykkäämpää asumista. Toimivat ratkaisut löytyvät, kun niitä kehitetään kaupungin, paikallisten yritysten ja asukkaiden yhteistyöllä, kommentoi Maria Ritola, joka vetää resurssiviisaan talouden teema-aluetta Demos Helsingissä.

Peloton-työpajoissa kehitettävät konseptit voivat olla esimerkiksi älykästä liityntäliikennettä, neuvontaa omakotitalojen energiaratkaisuissa tai lähipalvelujen käyttöä tukevia kaupunkisuunnitteluratkaisuja asukkaille. Aiemmin Demos Helsingin vastaavissa Peloton-työpajoissa on syntynyt monia käyttöön otettuja palveluja ja tuotteita, muun muassa Keskon Energiaosaajapalvelu.

- Tulevaisuuden kaupungit tehdään yhdessä. Espoolla on mahdollisuus merkittäviin päästövähennyksiin, kun osataan hyödyntää yritysten, asukkaiden ja kaupunkiorganisaation motivaatio uudistamiseen, Ritola tiivistää.

Lisätiedot:

Helena Kyrki, Espoon kaupunki, puh. 043 824 8661
Antti-Juhani Piirainen, Demos Helsinki, puh. 050 382 9231

Espoon kaupungin ja Demos Helsingin portinvartijayhteistyö on osa Espoon kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaa. Ohjelma on yksi viidestä kehittämisohjelmasta, jolla kaupunki vastaa keskeisimpiin haasteisiin ja toteuttaa Espoo-tarinaa. Kestävän kehityksen ohjelmassa etsitään uusia kestäviä ratkaisuja kaupungintaloudellisten, sosiaalisten sekä ilmasto, energia- ja ekologisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

espoo.fi/kestavakehitys

Seuraa Twitterissä: #portinvartijat