Espoon kaupunki aloittaa päästöjen vähentämisen toimenpiteet infratyömailla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.3.2020 klo 15.06

Ohjelma, markkinavuoropuhelu Otaniemessa 10.3.

Otaniemessä järjestettiin tiistaina 10.3. markkinavuoropuhelu, jossa suunniteltiin infraurakan kilpailutuksen kriteerejä yhdessä urakoitsijoiden kanssa.

Markkinavuoropuhelussa oli mukana Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien edustajien lisäksi asianosaisten yritysten ja organisaatioiden (esim. Ympäristöministeriö, Rakli ry.) edustajia. Tilaisuuden järjesti Espoon ympäristökeskus ja kaupunkitekniikka osana EU-rahoitteista Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY)-hanketta.

– Nyt on konkreettisten toimenpiteiden aika työmaiden ilmastoystävällisempien käytänteiden ja materiaalikäytön suhteen. Aiomme toteuttaa päästötön työmaa -konseptia kehittävän pilottityömaan Suurpellon Lukutorilla, kertoo hanketta Espoon kaupungilla koordinoiva Iina Kallio.

Pilottityömaalla tullaan konseptikehittämisen ensimmäisessä vaiheessa keskittymään erityisesti työmaakoneiden ja logistiikkakuljetusten päästöihin, jotka ovat merkittävä osa kaupungin oman toiminnan liikennepäästöistä. Asukkaat hyötyvät puhtaamman ilman lisäksi melun ja pölyn vähenemisestä, joihin päästötön työmaa -konseptissa kiinnitetään myös huomiota.

Suurpellon Lukutori -pilottikohteen urakkakilpailutukseen sisällytetään markkinavuoropuhelussa yhdessä mietittyjä toteuttamiskelpoisia valintakriteerejä, joilla saadaan aikaan päästövähennyksiä. Teknisen Kaupan Liitto on tehnyt kyselyn maahantuojiltaan sähkökoneiden ja muiden vähäpäästöisten työmaakoneiden saatavuudesta. Saatujen tietojen perusteella varmistetaan että urakoitsijoilla on saatavilla sähkökäyttöiset työkoneet esimerkiksi vuokraamalla.

– Kaupunki tukee urakoitsijoita myös tarjoamalla perehdytystä kiertotalouden mukaisiin käytänteisiin ja koneiden energiatehokkaaseen käyttöön, Kallio kertoo.

Myös maa- ja kiviainesmassojen uusiokäyttö ja järkevä logistiikka huomioidaan työmaalla mahdollisuuksien mukaan.

Päästötön työmaa -konseptia kehitetään vaiheittain eteenpäin ja päästölaskennan avulla todennetaan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

– Tavoitteena on että hyväksi todetut, päästöjä vähentävät käytänteet sekä resurssiviisaus viedään kaikille kaupungin työmaille, kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska kertoi tilaisuudessa.

– Kyseessä ei siis ole vain kokeiluluontoinen Lukutorin työmaan pilotti, vaan tässä luodaan määrätietoisesti nyt Espoon ”uutta normaalia” kaikilla rakentamisen työmailla, Tanska jatkoi.

Espoon kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2030 vaatii ripeitä toimenpiteitä ja nimenomaan rakentamisen sektorilla onnistuneiden päästövähennysten vaikuttavuus on huomattava.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tiedoksi: 10.3.2020 pidetyn markkinavuoropuhelu-tilaisuuden ohjelma. (pdf, 629 Kt)

HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet

HNRY-hankkeessa tuetaan yritysalueiden ja niiden yritysryhmien kehittymistä vähähiilisiksi ja resurssiviisaiksi toimijoiksi energiatehokkuutta parantavien ja kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kautta. Lisätietoa hankkeesta.

6Aika

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia. Sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto –ohjelmasta. Hanke toteutetaan vuosina 2019– 2021. 6Aika-verkkosivusto.

Lisää aiheesta:

Aiheesta löytyy lisätietoja myös Kallion kirjoittamasta (julkaistu 25.2.2020) blogikirjoituksesta Espoo.fi -sivustolla: Voiko rakennustyömaa olla päästötön?