Väestörakenne ja väestönmuutokset

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

päivitetty 22.4.2021

Espoon virallinen väkiluku oli 292 796 henkeä vuodenvaihteessa 2020/2021

Espoon virallinen väkiluku oli 292 796 asukasta vuodenvaihteessa 2020/2021. Espoon väestö kasvoi 3 065 asukkaalla eli 1,1 prosenttia vuoden 2020 aikana. Väestönkasvu oli 3 034 henkeä pienempää kuin edellisvuonna. Vuonna 2019 Espooseen valmistui ennätykselliset lähes 4 300 asuntoa, ja muuttovoitto ja sen myötä väestönkasvu oli suurinta sitten 1970-luvun alun. Koronaviruspandemian aikana vuonna 2020 Espoon saama muuttovoitto pääkaupunkiseudulta ja muualta Suomesta oli pienempi ja muuttotappio muualle Helsingin seudulle suurempi kuin vuonna 2019. Tämän takia kuntien välinen nettomuutto kokonaisuudessaan oli negatiivinen ja väestönkasvu huomattavasti pienempi kuin vuonna 2019. Vuonna 2020 Vantaa kasvoi määrällisesti Suomen kunnista eniten. 

Taulukko: Pääkaupunkiseudun kuntien, kuuden suurimman kaupungin ja koko maan virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2019/2020 ja 2020/2021 ja väestönmuutos 2020Espoon väestö vuodenvaihteessa 2020_2021

Espoolaisista vieraskielisiä oli 55 624 henkeä eli 19,0 prosenttia vuodenvaihteessa 2020/2021

Vuodenvaihteessa 2020/2021 espoolaisista 55 624 henkeä eli 19,0 prosenttia puhui äidinkielenään muuta kuin kotimaista kieltä. Suomen- tai saamenkielisiä oli 217 202 henkeä (74,2 prosenttia) ja ruotsinkielisiä 19 970 henkeä (6,8 prosenttia). Vuonna 2020 väestönkasvusta 3 428 henkeä eli 111,8 prosenttia oli vieraskielistä. Ulkomaan kansalaisia asui Espoossa 35 810 henkeä (12,2 prosenttia). 

Yleisimmät vieraat kielet Espoossa vuodenvaihteessa 2020/2021 olivat venäjä (7 839 puhujaa), viro (5 723 puhujaa), arabia (4 798 puhujaa), englanti (3 575 puhujaa), kiina (3 124 puhujaa) ja somali (2 933 puhujaa). Yhteensä Espoossa puhutaan 118 vierasta kieltä, joista 52 kielessä puhujia on yli 100 henkeä. Vuoden 2020 aikana eniten kasvanut vieraiden kielten puhujajoukko oli arabiankielisissä, joiden määrä kasvoi 463 henkeä.

Taulukko: Espoon virallinen väkiluku äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2019/2020 ja 2020/2021 ja väestönmuutos vuonna 2020Espoon väestö 2021_2

65 vuotta täyttäneitä oli espoolaisista 15,0 prosenttia vuodenvaihteessa 2020/2021

Vuodenvaihteessa 2020/2021 espoolaisista 8,2 prosenttia oli alle kouluikäisiä, peruskouluikäisiä oli 11,8 prosenttia ja nuoria 16–19-vuotiaita oli 4,6 prosenttia. Työikäisiä 20–64-vuotiaita oli 60,4 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15, prosenttia. Vuoden 2020 aikana kaikki ikäryhmät kasvoivat lukuun ottamatta alle kouluikäisiä, joiden määrä väheni 657 lapsella ja 65-74-vuotiaat 177 asukkaalla.

Taulukko: Espoon väestö iän mukaan vuodenvaihteessa 2014/2015–2020/2021 ja väestönmuutos iän mukaan vuonna 2020Espoon väestö 2021_3

Eniten asukkaita oli Suur-Leppävaarassa vuodenvaihteessa 2020/2021

Vuodenvaihteessa 2020/2021 eniten väestöä asui Suur-Leppävaarassa, toiseksi eniten Suur-Espoonlahdessa ja kolmanneksi eniten Suur-Tapiolassa. Vuoden 2020 aikana väestöväärältään eniten kasvoi Suur-Leppävaara 1 204 asukkaalla.

Taulukko: Espoon väestö suuralueittain vuodenvaihteissa 2015/2016-2020/2021

Espoon väestö suuralueittain 2020/2021

Espoon väestössä luonnollisen väestönkasvun merkitys on vähentynyt, muuttovoiton kasvanut

Espoon väestönlisäyksestä suurempi osa tuli vuonna 2020 muuttovoitosta (1 777 henkeä) kuin luonnollisesta väestönkasvusta (1 384 henkeä). Vuonna 2020 Espooseen syntyi 3 074 vauvaa, mikä oli 18 enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2020 espoolaisia kuoli 1 690 henkeä ja kuolemien määrä kasvoi 135 hengellä edellisvuoteen verrattuna.

Espoo sai vuonna 2020 muuttovoittoa vain ulkomailta

Vuonna 2020 Espooseen muutti muista kunnista 18 331 henkeä ja Espoosta muihin kuntiin muutti 18 933 henkeä. Ulkomailta Espooseen muutti 3 968 henkeä ja Espoosta ulkomaille 1 589 henkeä.
Muuttotappio kotimaasta oli 3 137 henkeä. Ulkomailta saatu muuttovoitto oli 2 379 henkeä, joka oli 403 henkeä suurempi kuin edellisvuonna.

Vuonna 2020 saadusta muuttovoitosta 79,5 prosenttia oli 20–34-vuotiaita

Espoo sai vuonna 2020 muuttovoittoa eniten 20–34-vuotiaista, joiden osuus muuttovoitosta oli 79,5 prosenttia. Espoo sai peruskouluikäisistä muuttovoittoa enemmän kuin alle kouluikäisistä.

Taulukko: Espoon saama muuttovoitto iän mukaan vuosina 2016–2020
Espoon saama muuttovoitto iän mukaan vuosina 2016_2020

Tietoja väestörakenteesta saa haettua Aluesarjat-tilastotietokannasta. Tiedot on tallennettavissa mm. Excel-muodossa. Aikaisempien vuosien tietoja on tilasto- ja tutkimusjulkaisut sivulla.

Julkaisut: (Ei täytä saavutettavuusvaatimuksia)

Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2020/2021  
Espoon väestörakenne 2019/2020  

Espoon väestönmuutokset 2019  

Espooseen muuttaneiden taustoja 2017