Väestörakenne

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon väkiluku kasvoi vuoden 2018 aikana lähes 4 600 hengellä

Espoon väkiluku oli 283 632 henkeä vuodenvaihteessa 2018/2019. Vuonna 2018 Espoo sai väestönlisäystä 4 588 henkeä eli 1,6 prosenttia. Väestönkasvu oli hieman yli sata henkeä edellisvuotta suurempaa. Espoo kasvoi määrällisesti Suomen kunnista kolmanneksi eniten Vantaan ja Helsingin jälkeen. Kuudesta maan suurimmasta kaupungista Vantaan vuotuinen suhteellinen kasvu oli Espoota suurempaa ja Tampereen lähes yhtä suurta kuin Espoon. Suuralueittain tarkasteltuna väestömäärä kasvoi Espoossa vuoden 2018 aikana määrällisesti eniten Suur-Leppävaarassa ja Suur-Matinkylässä ja alueen asukaslukuun suhteutettuna Suur-Kauklahdessa.

Espoon ikärakenne on koko maahan verrattuna nuori, mutta vanhenee

Espoon ikärakenne on hieman nuorempi kuin koko maassa ja muissa kuusikkokaupungeissa: lapsia on suhteellisesti enemmän ja ikääntyneitä vähemmän. Espoon väestö kuitenkin vanhenee. Vuonna 2018 väestömäärä kasvoi kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi alle kouluikäisissä lapsissa, joiden väestömäärä laski 260 lapsella eli 1,0 prosenttia. Suhteellisesti suurinta kas­vu oli kaikkein vanhimmissa ikäryhmissä: 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi 4,9 prosenttia eli 750 hen­gellä ja 85 vuotta täyttäneiden määrä 3,5 prosenttia eli 140 hengellä.

Espoon väestössä vieraskielisten määrä ja osuus kasvavat voimakkaasti

Vuodenvaihteessa 2018/2019 espoolaisista 48 085 henkeä eli 17,0 prosenttia puhui äidinkielenään muuta kuin kotimaista kieltä. Suomen- tai saamenkielisiä oli 215 548 henkeä (76,0 prosenttia) ja ruotsinkielisiä 19 999 henkeä (7,1 prosenttia). Ulkomaan kansalaisia asui Espoossa 31 051 henkeä (10,9 prosenttia), ja syntyperältään ulkomaalaistaustaisia oli 48 346 henkeä (17,0 prosenttia).

Espoon virallinen väkiluku äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 ja 2018/2019 ja väestönmuutos vuonna 2018.

Väestörakenne 2019 kuva 1.

Pääkaupunkiseudun kuntien, kuuden suurimman kaupungin ja koko maan virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2017/2018 ja 2018/2019 ja väestönmuutos 2018.

Kuusikko 2018_19                       

Tietoja väestörakenteesta saa haettua Aluesarjat-tilastotietokannasta. Tiedot on tallennettavissa mm. Excel-muodossa. Linkki palveluun on sivun alalaidassa. Aikaisempien vuosien tietoja on tilasto- ja tutkimusjulkaisut sivulla.

Julkaisut:

Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2018/2019
Espoon väestörakenne 2018/2019