Väestörakenne

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon virallinen väkiluku oli 283 632 asukasta vuodenvaihteessa 2018/2019

Espoon virallinen väkiluku oli 283 632 asukasta vuodenvaihteessa 2018/2019. Espoolaisista 76 prosenttia oli suomen- tai saamenkielisiä, seitsemän prosenttia ruotsinkielisiä ja 17 prosenttia vieraskielisiä.

Espoon väestö kasvoi 4 588 asukkaalla eli 1,6 prosenttia vuoden 2018 aikana. Väestönkasvu oli 127 henkeä suurempaa kuin edellisvuonna. Väestönkasvusta 3 430 henkeä eli 75 prosenttia oli vieraskielistä. Suomen- ja saamenkielisten määrä kasvoi 1 236 asukkaalla ja ruotsinkielisten väheni 78 asukkaalla.

Pääkaupunkiseudulla asui vuodenvaihteessa 2018/2019 yhteensä 1 169 455 henkeä, ja seudun asukasmäärä kasvoi vuoden 2018 aikana 1,3 prosenttia. Koko Suomen asukasluku oli 5 517 919 henkeä ja vuotuinen suhteellinen väestönkasvu 0,1 prosenttia. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Espoo, Vantaa ja Tampere kasvoivat vuonna 2018 suhteellisesti enemmän kuin Helsinki, Oulu ja Turku. Määrällisesti eniten kasvoi Vantaa.

Espoon virallinen väkiluku äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 ja 2018/2019 ja väestönmuutos vuonna 2018.

Väestörakenne 2019 kuva 1.

Pääkaupunkiseudun kuntien, kuuden suurimman kaupungin ja koko maan virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2017/2018 ja 2018/2019 ja väestönmuutos 2018.

Kuusikko 2018_19                       

Tietoja väestörakenteesta saa haettua Aluesarjat-tilastotietokannasta. Tiedot on tallennettavissa mm. Excel-muodossa. Linkki palveluun on sivun alalaidassa. Aikaisempien vuosien tietoja on tilasto- ja tutkimusjulkaisut sivulla.

Julkaisut:

Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2018/2019
Espoon väestörakenne 2017/2018
Väestörakenne 2016/2017 ja väestönmuutokset 2016