Väestörakenne

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon virallinen väkiluku oli 279 044 asukasta vuodenvaihteessa 2017/2018

Espoon virallinen väkiluku oli 279 044 asukasta vuodenvaihteessa 2017/2018. Espoolaisista 77 prosenttia oli suomen- tai saamenkielisiä, hieman yli seitsemän prosenttia ruotsinkielisiä ja 16 prosenttia vieraskielisiä.

Espoon väestö kasvoi 4 461 asukkaalla eli 1,6 prosenttia vuoden 2017 aikana. Väestönkasvu oli 320 henkeä pienempää kuin edellisvuonna. Väestönkasvusta 3 003 henkeä eli 67 prosenttia oli vieraskielistä. Suomen- ja saamenkielisten määrä kasvoi 1 512 asukkaalla ja ruotsinkielisten väheni 54 asukkaalla.

Pääkaupunkiseudulla asui vuodenvaihteessa 2017/2018 yhteensä 1 154 967 henkeä, ja seudun asukasmäärä kasvoi vuoden 2017 aikana 1,4 prosenttia. Koko Suomen asukasluku oli 5 513 130 henkeä ja vuotuinen suhteellinen väestönkasvu 0,2 prosenttia. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Espoo, Vantaa ja Tampere kasvoivat vuonna 2017 suhteellisesti enemmän kuin Helsinki, Oulu ja Turku. Määrällisesti eniten kasvoi Helsinki.

Espoon virallinen väkiluku äidinkielen mukaan vuodenvaihteessa 2017/2018 ja 2016/2017 ja väestönmuutos vuonna 2017.

Pääkaupunkiseudun kuntien, kuuden suurimman kaupungin ja koko maan virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2016/2017 ja 2017/2018 ja väestönmuutos 2017.

                       

Tietoja väestörakenteesta saa haettua Aluesarjat-tilastotietokannasta. Tiedot on tallennettavissa mm. Excel-muodossa. Linkki palveluun on sivun alalaidassa. Aikaisempien vuosien tietoja on tilasto- ja tutkimusjulkaisut sivulla.

Julkaisut:

Espoon väestörakenne 2017/2018
Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2017/2018
Väestörakenne 2016/2017 ja väestönmuutokset 2016