Väestöennusteet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon väestöennuste 2019–2028 (31.12.)

Espoossa oli asukkaita vuoden 2018 lopussa 283 632 ja Espoon väestömäärä 31.12.2028 on ennusteen mukaan 332 900, jolloin Espoon väestönkasvu vuodenvaihteesta 2018/2019 ennustekauden loppuun vuodenvaihteeseen 2028/2029 on yhteensä 49 300 asukasta eli keskimäärin noin 4 900 asukasta vuodessa. Espoon väestömäärä ylittää 300 000 asukkaan rajan vuoden 2022 aikana.

Suuralueista eniten kasvavat Suur-Leppävaara, Suur-Espoonlahti ja Suur-Tapiola 11 500 -9 000 asukkaalla.

Espooseen valmistuu ennustekaudella 33 200 uutta asuntoa, joista 15 prosenttia pientaloihin.

Ks. sivun alareunassa liite: Espoon väestöennuste 2019-2028 (31.12.), lyhyt yhteenveto

Tilastot: Helsingin seudun aluesarjat –tilastotietokanta (Tilastokanta > Pääkaupunkiseutu alueittain > Väestö > Väestöennuste > E1. Espoon väestö 31.12.1999-2018 ja väestöennuste 31.12.2019-2028 

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste vuosille 2019 – 2028 (31.12.) 

Espoossa oli ruotsinkielisiä asukkaita vuoden 2018 lopussa 19 999. Ennusteen mukaan ruotsinkielisten määrä on vuoden 2028 lopussa 19 770 asukasta. Tällöin vuoden 2028 loppuun mennessä Espoon ruotsinkielisten asukkaiden määrä laskisi 230 asukkaalla nykyisestä. Samoin ruotsinkielisten suhteelliset osuudet Espoon väestöstä laskisivat vastaavana ajanjaksona 7,1 prosentista 6,1 prosenttiin.
Ennusteen mukaan ruotsinkielisten asukkaiden määrä kasvaa eniten Suur-Tapiolassa noin 200 asukkaalla ja laskee eniten Vanha-Espoon alueella yli 300 asukkaalla.

Ks. sivun alareunassa liite: Espoon ruotsinkielisten väestöennuste 2019-2028 (31.12.)

Ennusteluvut ovat saatavissa Helsingin seudun Aluesarjat -tilastotietokannasta (www.aluesarjat.fi) > Tilastokanta > Pääkaupunkiseutu alueittain > Väestö > Väestöennuste > E2. Espoon ruotsinkielinen väestö 31.12.1998 - 2018 ja väestöennuste 31.12.2019 -2028.


Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018-2035, Espoo

Espoon vieraskielisen väestön määrä kasvaa nykyisestä 44 700 asukkaasta 105 400 asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä eli 60 700 asukkaalla. Espoon vieraskielisen väestön määrä kasvaa nykyisestä 2,4-kertaiseksi.

Kaikki vieraskielisten kieliryhmät kasvavat. Eniten kasvavat Muun Aasian kieliryhmä (mm. kiina, vietnam, thai, nepali, bengali) runsaasta 9 000 asukkaasta 25 400 asukkaaseen ja Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka -kieliryhmä (mm. arabia, kurdi, persia, turkki) nykyisestä 7 000 asukkaasta 22 600 asukkaaseen. Vähiten kasvava kieliryhmä on Baltian kielet (viro, latvia, liettua) nykyisestä 6 400 asukkaasta 8 700 asukkaaseen.

Julkaisu: Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018-2035 
(ei täytä saavutettavuusvaatimuksia)
Tilastot: Helsingin seudun aluesarjat > Tilastokanta > Helsingin seutu > Väestö > Väestöennuste > Helsingin seudun väestö äidinkielen mukaan 1.1.2000-2018 sekä v. 2009-2018 laaditut väestöennusteet

Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2018–2060

Projektiovaihtoehtoja on kaksi Perusvaihtoehto ja Nopean kasvun vaihtoehto. Perusvaihtoehdon mukaan Espoon väestö kasvaa nykyisestä 150 200 ja Nopean kasvun vaihtoehdon mukaan 187 600 asukkaalla vuoteen 2060 mennessä. Projektiovaihtoehdot jatkuvat lähes samanlaisina vuoteen 2030 (333 700 Perus) ja (335 000 Nopea) asti ja erkaantuvat sen jälkeen. Vuonna 2060 Perusvaihtoehdon mukaan Espoon asukasmäärä on 429 200 ja Nopean vaihtoehdon mukaan 466 700. Eroa eri vaihtoehtojen välillä on 37 500 asukasta.

Julkaisu: Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2018-2060 
(ei täytä saavutettavuusvaatimuksia)
Tilastot: Helsingin seudun aluesarjat > Tilastokanta > Helsingin seutu > Väestö > Väestöennuste > Helsingin seudun väestö 1.1.1980-2018 sekä väestöennustevaihtoehdot 1.1.2019-2060

Espoon ruotsinkielisen väestön projektio 2018–2060

Espoon ruotsinkielisen väestön määrä on vaihdellut 20 000 asukkaan molemmin puolin 2000-luvulla. Vuoden 2018 alussa Espoossa oli ruotsinkielisiä 20 077. Heidän osuutensa koko Espoon väestöstä oli 7,2 prosenttia. Projektion mukaan Espoon ruotsinkielisten asukkaiden määrä vuonna 2030 on 19 570, mikä on 5,9 prosenttia Espoon koko väestöstä. Vuosina 2040 ja 2050 Espoon ruotsinkielisten määrät ja osuudet ovat 19 050, 18 700 ja 5,2 ja 4,7 prosenttia. Vuonna 2060 Espoon ruotsinkielisen väestön määrä on 18 250 ja osuus 4,3 prosenttia koko väestöstä.

Ks. sivun alareunassa liite: Espoon ruotsinkielisen väestön projektio 2018-2060