Väestöennusteet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
Espoon väestöennuste 2019-2028


Espoossa oli asukkaita vuoden 2018 alussa 279 044 ja Espoon väestömäärä 1.1.2028 on ennusteen mukaan 324 700, jolloin Espoon väestönkasvu vuodenvaihteesta 2017/2018 ennustekauden loppuun vuodenvaihteeseen 2027/2028 on yhteensä 45 660 asukasta eli keskimäärin noin 4 600 asukasta vuodessa. Espoon väestömäärä ylittää 300 000 asukkaan rajan vuoden 2022 aikana.

Suuralueista eniten kasvavat Suur-Leppävaara, Suur-Espoonlahti, Suur-Tapiola 11 300 - 8 700 asukkaalla

Espooseen valmistuu ennustekaudella 32 500 uutta asuntoa, joista 20 % pientaloihin.

Ks. sivun alareunassa liite: Espoon väestöennuste 2019-2028, lyhyt yhteenveto

Tilastot: Helsingin seudun aluesarjat –tilastotietokanta (Tilastokanta > Pääkaupunkiseutu alueittain > Väestö > Väestöennuste > E1. Espoon väestö 1.1.1999-2018 ja väestöennuste 1.1.2019-2028)                                        

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018-2035, Espoo

Espoon vieraskielisen väestön määrä kasvaa nykyisestä 44 700 asukkaasta 105 400 asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä eli 60 700 asukkaalla. Espoon vieraskielisen väestön määrä kasvaa nykyisestä 2,4-kertaiseksi.

Kaikki vieraskielisten kieliryhmät kasvavat. Eniten kasvavat Muun Aasian kieliryhmä (mm. kiina, vietnam, thai, nepali, bengali) runsaasta 9 000 asukkaasta 25 400 asukkaaseen ja Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka -kieliryhmä (mm. arabia, kurdi, persia, turkki) nykyisestä 7 000 asukkaasta 22 600 asukkaaseen. Vähiten kasvava kieliryhmä on Baltian kielet (viro, latvia, liettua) nykyisestä 6 400 asukkaasta 8 700 asukkaaseen.

Julkaisu: Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018-2035
Tilastot: Helsingin seudun aluesarjat > Tilastokanta > Helsingin seutu > Väestö > Väestöennuste > Helsingin seudun väestö äidinkielen mukaan 1.1.2000-2018 sekä v. 2009-2018 laaditut väestöennusteet

Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2018 –2 060

Projektiovaihtoehtoja on kaksi Perusvaihtoehto ja Nopean kasvun vaihtoehto. Perusvaihtoehdon mukaan Espoon väestö kasvaa nykyisestä 150 200 ja Nopean kasvun vaihtoehdon mukaan 187 600 asukkaalla vuoteen 2060 mennessä. Projektiovaihtoehdot jatkuvat lähes samanlaisina vuoteen 2030 (333 700 Perus) ja (335 000 Nopea) asti ja erkaantuvat sen jälkeen. Vuonna 2060 Perusvaihtoehdon mukaan Espoon asukasmäärä on 429 200 ja Nopean vaihtoehdon mukaan 466 700. Eroa eri vaihtoehtojen välillä on 37 500 asukasta.

Julkaisu: Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2018-2060
Tilastot: Helsingin seudun aluesarjat > Tilastokanta > Helsingin seutu > Väestö > Väestöennuste > Helsingin seudun väestö 1.1.1980-2018 sekä väestöennustevaihtoehdot 1.1.2019-2060

Espoon ruotsinkielisen väestön projektio 2018–2060

Espoon ruotsinkielisen väestön määrä on vaihdellut 20 000 asukkaan molemmin puolin 2000-luvulla. Vuoden 2018 alussa Espoossa oli ruotsinkielisiä 20 077. Heidän osuutensa koko Espoon väestöstä oli 7,2 prosenttia. Projektion mukaan Espoon ruotsinkielisten asukkaiden määrä vuonna 2030 on 19 570, mikä on 5,9 prosenttia Espoon koko väestöstä. Vuosina 2040 ja 2050 Espoon ruotsinkielisten määrät ja osuudet ovat 19 050, 18 700 ja 5,2 ja 4,7 prosenttia. Vuonna 2060 Espoon ruotsinkielisen väestön määrä on 18 250 ja osuus 4,3 prosenttia koko väestöstä.

Ks. sivun alareunassa liite: Espoon ruotsinkielisen väestön projektio 2018-2060

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste vuosille 2018 - 2027

Espoossa oli ruotsinkielisiä asukkaita vuoden 2018 alussa 20 077. Ennusteen mukaan ruotsinkielisten määrä on vuoden 2027 alussa 19 570 asukasta. Tällöin vuoden 2027 alkuun mennessä Espoon ruotsinkielisten asukkaiden määrä laskisi 560 asukkaalla nykyisestä. Samoin ruotsinkielisten suhteelliset osuudet Espoon väestöstä laskisivat vastaavana ajanjaksona 7,2 prosentista 6,1 prosenttiin.

Ennusteen mukaan ruotsinkielisten asukkaiden määrä kasvaa Suur-Tapiolassa ja Suur-Kauklahdessa noin 100 asukkaalla kummassakin ja laskee eniten Vanha-Espoon, Suur-Espoonlahden ja Suur-Matinkylän alueilla 190 - 490 asukkaalla.

Ennusteluvut on saatavissa Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokannasta (www.aluesarjat.fi) > Tilastokanta > Pääkaupunkiseutu alueittain > Väestö > Väestöennuste > E2. Espoon ruotsinkielinen väestö 1.1.1999 - 2018 ja väestöennuste 1.1.2019 -2027.