Väestö ja väestönmuutokset

päivitetty 2.10.2020

Espoon virallinen väkiluku oli 289 731 asukasta vuodenvaihteessa 2019/2020

Espoon virallinen väkiluku oli 289 731 asukasta vuodenvaihteessa 2019/2020. Espoolaisista 52 196 henkeä eli 18,0 prosenttia puhui äidinkielenään muuta kuin kotimaista kieltä. Suomen- tai saamenkielisiä oli 217 502 henkeä (75,1 prosenttia) ja ruotsinkielisiä 20 033 henkeä (6,9 prosenttia). Espoon väestö kasvoi 6 099 asukkaalla eli 2,2 prosenttia vuoden 2019 aikana. Väestönkasvusta 4 111 henkeä eli 67,4 prosenttia oli vieraskielistä. Suomen- ja saamenkielisten määrä kasvoi 1 954 asukkaalla ja ruotsinkielisten 34 asukkaalla.

Vuoden 2019 lopussa espoolaisperheitä oli 77 468 ja asuntokuntia 129 908

Perheväestöön kuului 77 prosenttia väestöstä. Yhden huoltajan perheitä oli 14 prosenttia kaikista perheistä ja yhden huoltajan lapsiperheitä 22 prosenttia kaikista lapsiperheistä.

Ennakkotietojen mukaan Espoon väestö oli elokuun 2020 lopussa 291 490 asukasta

Ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi tammi-elokuun 1 760 asukkaalla, mikä on yli 2 500 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Nettosiirtolaisuuden osuus väestönkasvusta oli 88 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 56 prosenttia. Sen sijaan kuntien välinen muutto oli tappiollinen 44 prosenttia. Laskua edellisvuoteen oli peräti yli 2 700 asukasta.

Espoon alueellisen väestöennusteen mukaan 31.12.2028 Espoon väestömäärä on 332 900

Ennusteen mukaan suuralueista eniten kasvavat Suur-Leppävaara, Suur-Espoonlahti ja Suur-Tapiola 11 500-9 000 asukkaalla. Vuoden 2018 lopun väestömäärä oli 283 632, joten ennustekaudella eli kymmenessä vuodessa väestö kasvaa 49 300 asukasta eli keskimäärin noin 4 900 asukasta vuodessa.

Espoon ruotsinkielisten väestöennusteen mukaan 31.12.2028 Espoon ruotsinkielisten määrä on 19 770 asukasta

Espoossa oli ruotsinkielisiä asukkaita vuoden 2018 lopussa 19 999. Ennusteen mukaan ruotsinkielisten määrä on vuoden 2028 lopussa 19 770 asukasta. Tällöin vuoden 2028 loppuun mennessä Espoon ruotsinkielisten asukkaiden määrä laskisi 230 asukkaalla nykyisestä.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennusteen mukaan 31.12.2034 Espoon vieraskielisten määrä on 105 400

Espoossa oli vieraskielisiä vuoden 2017 lopussa 44 655, joten ennustekaudella Espoon vieraskielinen väestö kasvaa yli 60 700 asukkaalla. Ennusteen mukaan kaikki vieraskielisten kieliryhmät kasvavat. Eniten kasvavat Muun Aasian kieliryhmä (mm. kiina, vietnam, thai, nepali, bengali) ja Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka -kieliryhmä (mm. arabia, kurdi, persia, turkki).

Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektioiden Nopean kasvun vaihtoehdon mukaan 31.12.2059 Espoossa on 466 700 asukasta

Nopean kasvun vaihtoehdon mukaan Espoon väestö kasvaa 187 600 asukkaalla vuosien 2017 ja 2059 välillä. Perusvaihtoehdon mukaan Espoon väestö kasvaa 150 200 asukkaalla ja on 429 200 vuonna 2059.

Espoon ruotsinkielisen väestön projektion mukaan 31.12.2059 Espoon ruotsinkielisten määrä on 18 250

Vuoden 2017 lopussa alussa Espoossa oli ruotsinkielisiä 20 077 eli ennusteen mukaan ruotsinkielisten määrä vähenee 1 800 asukkaalla.

Väestörakenne- ja väestönmuutosjulkaisut