Työttömyys kuukausittain

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Työttömyyden lasku hidastuu

Maaliskuun 2019 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 10 736 ja työttömyysaste oli 7,5 %. Koko maan työttömyysaste oli 9,1 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 913 ja 50 vuotta täyttäneitä 3789. Naisia oli 45,4 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3382 eli 31,5 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 3383 avointa työpaikkaa.

Työttömien määrä Espoossa kääntyi laskuun vuoden 2016 lokakuussa neljä ja puoli vuotta kestäneen nousun jälkeen. Laskusuuntaus on jatkunut siitä lähtien, tosin tahti on hidastunut viimeisen reilun vuoden aikana. Maaliskuun 2019 lopulla työttömiä oli 6,8 % (778 henkeä) vähemmän ja  työttömyysaste oli 0,5 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 7,7 % (76 henkeä) vuodentakaista vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 15 % (599 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Avoimia työpaikkoja oli 1084 (47,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyys Espoossa maaliskuu 2019

Nuorisotyöttömyyyden kolme ja puoli vuotta jatkunut kasvu taittui vuoden 2016 kesäkuussa ja laskusuuntaus on jatkunut siitä lähtien, tosin tahti on hidastunut kuluneen reilun vuoden aikana. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu taittui vuoden 2016 lopulla, mistä lähtien tilastoitu pitkäaikaistyöttömien määrä laski kiihtyvään tahtiin vuoden 2018 alkupuolelle asti. Viimeisen vuoden aikana laskusuunnan käyrä on loiventunut hiljalleen sitä mukaa, kun työttömien kokonaismäärä vähentynyt.

Työttömyysluvuissa on huomattavaa vuodensisäistä kausivaihtelua. Kesä- ja heinäkuussa työttömien määrä on joka vuosi korkeimmillaan. Tämä johtuu mm. siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukukausien päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille.

Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon. Työttömyysluvuissa ovat mukana sekä työttömät että lomautetut.

Alla on linkki Excel -taulukkoon, jossa on täydellisemmät kuukausittain päivitettävät työttömyysluvut (mm. työttömien määrä Espoossa sekä työttömyysaste Espoossa, lähikunnissa ja koko maassa). Taulukossa on myös vertailutietoa aiemmilta vuosilta.

 

Taulukossa on koko maan osalta sekä työ- ja elinkeinoministeriön että Tilastokeskuksen määrittelemät työttömyysasteet, jotka poikkeavat toisistaan huomattavasti. Työ- ja elinkeinoministeriön luvut perustuvat työnvälitysrekisteriin ja kuvaavat työ- ja elinkeinotoimistoissa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneita. Tämä aineisto palvelee ensisijaisesti työnvälitystoiminnan ja työvoimahallinnon tarpeita. Tilastokeskuksen luvut perustuvat työvoimatutkimukseen, jossa kuukausittain haastatellaan valtakunnallisesti noin 12 000 työikäistä (15-74 v.) henkilöä. Tämä aineisto tarkastelee työvoimaa ja työttömyyttä kansantalouden, mm. työvoiman saatavuuden, näkökulmasta. Molemmissa aineistoissa on työttömyysastelukujen osalta virhemarginaalia, minkä vuoksi alle prosenttiyksikön muutoksiin työttömyysasteessa on syytä suhtautua suurella varauksella.

Tällä sivulla esitetyt Espoon  työttömyysasteluvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön aineistoon.

Neljännesvuosittainen Espoon työllisyys- ja työttömyyskatsaus julkaistaan Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa.

Liitetiedostot