Työttömyys kuukausittain

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Työttömyyden lasku hidastuu edelleen

Heinäkuun 2019 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 12 786 ja työttömyysaste oli 8,9 %. Koko maan työttömyysaste oli 10,2 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1280 ja 50 vuotta täyttäneitä 4226. Naisia oli 49,9 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3610 eli 28,2 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 2133 avointa työpaikkaa.

Työttömien määrä Espoossa kääntyi laskuun vuoden 2016 lokakuussa neljä ja puoli vuotta kestäneen nousun jälkeen. Laskusuuntaus on jatkunut siitä lähtien, tosin viimeisen vuoden aikana tahti on hidastunut huomattavasti. Heinäkuun 2019 lopulla työttömiä oli 2,6 % (343 henkeä) vähemmän ja  työttömyysaste oli 0,3 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 9,3 % (132 henkeä) vuodentakaista vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 7,3 % (286 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Avoimia työpaikkoja oli 404 (23 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyys Espoossa heinäkuu 2019

Nuorisotyöttömyyyden kolme ja puoli vuotta jatkunut kasvu taittui vuoden 2016 kesäkuussa ja laskusuuntaus on jatkunut siitä lähtien, tosin viimeisen vuoden ajan vauhti on ollut selvästi aiempaa hitaampaa. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu taittui vuoden 2016 lopulla, mistä lähtien tilastoitu pitkäaikaistyöttömien määrä laski kiihtyvään tahtiin vuoden 2018 alkupuolelle asti. Viimeisen reilun vuoden aikana laskusuunnan käyrä on loiventunut huomattavasti myös pitkäaikaistyöttömien kohdalla.

Työttömyysluvuissa on huomattavaa vuodensisäistä kausivaihtelua. Kesä- ja heinäkuussa työttömien määrä on joka vuosi korkeimmillaan. Tämä johtuu mm. siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukukausien päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille.

Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon. Työttömyysluvuissa ovat mukana sekä työttömät että lomautetut.

Alla on linkki Excel -taulukkoon, jossa on täydellisemmät kuukausittain päivitettävät työttömyysluvut (mm. työttömien määrä Espoossa sekä työttömyysaste Espoossa, lähikunnissa ja koko maassa). Taulukossa on myös vertailutietoa aiemmilta vuosilta.

 

Taulukossa on koko maan osalta sekä työ- ja elinkeinoministeriön että Tilastokeskuksen määrittelemät työttömyysasteet, jotka poikkeavat toisistaan huomattavasti. Työ- ja elinkeinoministeriön luvut perustuvat työnvälitysrekisteriin ja kuvaavat työ- ja elinkeinotoimistoissa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneita. Tämä aineisto palvelee ensisijaisesti työnvälitystoiminnan ja työvoimahallinnon tarpeita. Tilastokeskuksen luvut perustuvat työvoimatutkimukseen, jossa kuukausittain haastatellaan valtakunnallisesti noin 12 000 työikäistä (15-74 v.) henkilöä. Tämä aineisto tarkastelee työvoimaa ja työttömyyttä kansantalouden, mm. työvoiman saatavuuden, näkökulmasta. Molemmissa aineistoissa on työttömyysastelukujen osalta virhemarginaalia, minkä vuoksi alle prosenttiyksikön muutoksiin työttömyysasteessa on syytä suhtautua suurella varauksella.

Tällä sivulla esitetyt Espoon  työttömyysasteluvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön aineistoon.

Neljännesvuosittainen Espoon työllisyys- ja työttömyyskatsaus julkaistaan Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa.

Liitetiedostot