Elinkeinot ja yritykset

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vuonna 2014 Helsingin seudulla toimi 89 410 yritystä 95 544 toimipaikassa. Henkilöstöä niissä oli 479 171 henkilöä (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina). Espoossa yrityksiä oli 14 683, toimipaikkoja 15 424 ja niissä henkilöstöä yhteensä 83 253.

Helsingin seudun yritysten henkilöstömäärästä 86 % on pääkaupunkiseudulla ja loput 14 % jakautuneena KUUMA-seudun kuntien kesken. Kunnittain tarkasteltuna Helsingissä on koko Helsingin seudun henkilöstömäärästä hieman yli puolet (51 %), Vantaalla 18 % ja Espoossa 17 %.

Seudun toimipaikat tuottivat liikevaihtoa 168,7 miljardia euroa vuonna 2014. Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa kertyi keskimäärin 1,77 miljoonaa euroa ja toimipaikassa työskentelevää henkilöä kohden 352 000 euroa. Espoossa ja Vantaalla liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöä kohti oli selvästi korkeampi kuin seudun muissa kunnissa.

Helsingin Seudun ympäristöpalvelut HSY ylläpitää yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa Pääkaupunkiseudun toimipaikka-aineistoa, joka sisältää tietoa yrityksistä, julkisyhteisöistä, yksityisistä elinkeinonharjoittajista ja niiden toimipaikoista. Aineiston pohjalta laaditaan yritysraportteja ja -katsauksia pääkaupunkiseudun yritystoiminnasta.

HSY:n julkaisema Helsingin seudun yrityskatsaus sisältää tuoreimmat perustiedot yritystoiminnasta. Yrityskatsaus ilmestyy vuosittain, ja se laaditaan viimeisimmän yritys- ja toimipaikka-aineiston tietojen pohjalta.

Helsingin seudun yritysraportti tarjoaa katsausta syvemmän analyysin ja runsaasti perustietoa pääkaupunkiseudun yrityksistä ja niiden toimipaikoista. Raportissa käsitellään yritysten ja toimipaikkojen rakennetta ja ominaisuuksia, toimialajakaumaa, erikoistumista, avainklustereita, alueellista sijoittumista, toimitilaväljyyttä sekä yritystoiminnan muutoksia. Katsaus laaditaan muutaman vuoden välein. Tuorein raportti on vuodelta 2013 ja se pohjautuu pääosin vuoden 2011 tilastoaineistoon.

Tämän sivun tiedot perustuvat tuoreimpaan yrityskatsaukseen, joka on vuodelta 2016 ja sen tiedot ovat pääosin vuodelta 2014.

Sekä yrityskatsaukset että -raportit ovat HSY:n julkaisuja, ja ne ovat ladattavissa HSY:n internet-sivustolta.

Helsingin seudun Aluesarjat - verkkotilastopalvelussa on tilastot työpaikoista toimialoittain.
Aluesarjat on Helsingin, Espoon, Vantaan, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä Uudenmaan liiton yhteinen tilastotietokantapalvelu.

Siirry Aluesarjoihin

Julkaisut:

Espoo yritysten toimintaympäristönä 2017
Espoo yritysten toimintaympäristönä 2016
Espoo yritysten toimintaympäristönä 2015, tutkimusraportti