Työssäkäynti, työttömyys ja työpaikat

päivitetty 18.4.2021

Vuoden 2020 lopulla 17 796 työtöntä työnhakijaa

Vuoden 2020 lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 12,2 % eli 4,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Koko maassa vastaava lukema oli 13,6 %. Ennen koronakriisiä helmikuussa 2020 työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 7,5 %. Työttömien lukumäärä Espoossa oli vuoden 2020 lopulla 17 796 eli 1,6 kertaa (6722 henkeä) korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Espoossa oli 123 907 työpaikkaa vuonna 2018 ja arviolta 130 000 työpaikkaa vuonna 2020

Tuorein virallinen työpaikkaluku on vuodelta 2018, jolloin Espoossa oli 123 907 työpaikkaa.

Espoossa oli vuoden 2020 tammi-marraskuussa henkilötyövuosien mukaan estimoituna noin 109 000 yritystyöpaikkaa. Vuosina 2011-2017 määrä oli 104 000 - 105 000, ja kääntyi vuonna 2018 selvään nousuun. Vuonna 2019 yritystyöpaikkojen määrä kasvoi 4000:lla edellisvuodesta. Vuonna 2020 kasvu taittui ja tammi-marraskuussa määrä oli noin 3500 vuodentakaista pienempi.

Vuoden 2018 lopussa suomalaistaustaisten työttömyysaste oli 5,9 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten 16,6 prosenttia

Korkein työttömyysaste oli taustaltaan irakilaisilla, afganistanilaisilla, somalialaisilla sekä taustaltaan Etu-Aasiasta olevilla. Suomalaistaustaisten työllisyysaste oli 79,5 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten 58,1 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten korkein työllisyysaste on taustaltaan Kaukoidästä olevilla, virolaistaustaisilla, ruotsalaistaustaisilla ja länsieurooppalaistaustaisilla.