Työssäkäynti, työttömyys ja työpaikat

päivitetty 12.4.2021

Helmikuussa 16 805 työtöntä työnhakijaa

Helmikuun 2021 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 16 805 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,5 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,4 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1542 ja 50 vuotta täyttäneitä 5672. Naisia oli 45,7 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 5530 eli 32,9 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 3542 avointa työpaikkaa.

Espoossa oli 123 907 työpaikkaa vuonna 2018 ja arviolta 127 000 työpaikkaa vuonna 2019

Espoossa oli vuoden 2020 tammi-toukokuussa henkilötyövuosien mukaan estimoituna noin 111 000  yritystyöpaikkaa. Vuosina 2011-2017 määrä oli 104 000-105 000, ja kääntyi selvään nousuun vuonna 2018. Vuonna 2020 kasvu taittui ja tammi-toukokuussa määrä oli suunnilleen vuodentakaisella tasolla.

Vuoden 2018 lopussa suomalaistaustaisten työttömyysaste oli 5,9 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten 16,6 prosenttia

Korkein työttömyysaste oli taustaltaan irakilaisilla, afganistanilaisilla, somalialaisilla sekä taustaltaan Etu-Aasiasta olevilla. Suomalaistaustaisten työllisyysaste oli 79,5 prosenttia ja ulkomaalaistaustaisten 58,1 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten korkein työllisyysaste on taustaltaan Kaukoidästä olevilla, virolaistaustaisilla, ruotsalaistaustaisilla ja länsieurooppalaistaustaisilla.