Kaupunki- ja kuntapalvelut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

päivitetty 9.2.2021

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus toteutettiin nyt kymmenennen kerran vuoden 1983 jälkeen. Tiedonkeruu tehtiin kirjekyselynä seitsemässä kaupungissa loka-marraskuussa 2020. Mukana olivat Espoo, Helsinki, Kemi, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa. Espoossa kysely lähetettiin 4000 satunnaisesti valitulle espoolaiselle. Vastauksia saatiin 1342 eli vastausaktiivisuus oli 33,6%. Vastanneista naisia oli 57%.

Vuoteen 2016 verrattuna yleinen tyytyväisyys, jota on mitattu laajalla asuinkuntaindeksillä, on kasvanut kaikissa tutkimuksessa mukana olleista kaupungeissa. Laajan asuinkuntaindeksin mukaan tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ollaan Espoossa (indeksin arvo 3,84), Helsingissä (3,83) ja Oulussa (3,75). Kokonaisuutena tutkimus tarjoaa tietoa asukkaiden tyytyväisyydestä palveluihin ja kunnan toimintaan, asumisesta ja muuttoaikeista, arjen ongelmista, turvallisuudesta sekä suhtautumisesta koronaepidemian hoitamiseen ja kaupunkien toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Tutkimuksen toteutti FCG Konsultointi Oy.

Raportti: Kaupunki- ja kuntapalvelut 2020 (ei täytä saavutettavuusvaatimuksia)

Espoon alueelliset tulokset: Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2020 (ei täytä saavutettavuusvaatimuksia)