Kaupunkipalvelututkimus 2008

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

vesijumppa_128U0319.JPG

Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin pysynyt ennallaan

Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa oli vuonna 2008 samalla tasolla kuin vuonna 2005. Samalla tasolla tyytyväisyys on pysynyt myös Helsingissä ja Järvenpäässä, ja lisääntynyt vain Vaasassa.

Eniten espoolaisten tyytyväisyys on lisääntynyt kunnan talouden hoitoon, yhteistyöhön naapurikuntien kanssa sekä museoihin.  Vajaa 40 % vastanneista oli sitä mieltä, että talousasiat on hoidettu hyvin.  Joka kolmas  katsoi, että yhteistyö naapurikuntien kanssa on hoidettu hyvin. Museoille hyvän arvosanan antoi yli puolet espoolaisista.

Kulttuuripalveluja piti vastanneista 70 % hyvin hoidettuna, sisäliikuntatiloja 50 % ja kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaa 20 %.

Lisätietoja: Tuula Miettinen, puh. 043 826 5210, sähköposti  etunimi.sukunimi@espoo.fi

Julkaisut:
Espoolaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin - tiivistelmä
Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008, Kyselytutkimuksen tulokset, FCG Efeko Oy
Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008, Espoon palvelutyytyväisyystulokset, FCG Efeko Oy