Kaupunki- ja kuntapalvelut 2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoolaiset ovat pääosin tyytyväisiä palveluihinsa

Espoolaisten mielipiteitä palveluiden laadusta ja käsityksiä hyvinvoinnista selvitettiin syksyllä 2018 toteutetussa Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa. Yleinen palvelutyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla edellisiin vuosiin verrattuna. Parhaimmin hoidettuina pidettiin juomavettä, asuinalueiden turvallisuutta, yleistä järjestystä ja turvallisuutta, ulkoilualueita ja puistoja sekä kirjastopalveluita. Myös koulut ja liikenneolot saivat hyviä arvioita. Heikoimpia arvioita espoolaiset antoivat yritystoiminnan edistämiselle, syrjäytymisen sekä päihde- ja väkivaltaongelmien ehkäisemiselle ja omaishoidon tuelle. Kuntalaisten tyytyväisyys julkiseen liikenteeseen on laskenut huomattavasti vuodesta 2017. Parhaimmat arvosanat palveluista Espoo sai tapiolalaisilta vastaajilta.

Useimmin vastaajat olivat käyttäneet julkista liikennettä, kirjastopalveluita, terveyskeskuksen lääkäripalveluita sekä ulkoilualueita, puistoja, kuntoratoja ja muita liikuntapaikkoja. Palveluita käyttäneet vastaajat olivat pääosin yhtä tyytyväisiä tai tyytyväisempiä kuin kaikki kyselyyn vastanneet, mutta sairaalapalvelut, varhaiskasvatus, toimeentulotuki ja rakennetun ympäristön valvonta saivat palveluita käyttäneiltä heikomman arvion kuin kaikilta vastaajilta yhteensä.

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimusta on toteutettu vuodesta 1983 ja sen toteutti syksyllä 2018 Espoon kaupungin toimeksiannosta FCG.

Raportti: Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2018

Lisätietoja: Konsernihallinto, Erityisasiantuntija Minna Joensuu, puh. 043 827 3386, minna.joensuu@espoo.fi