Kaupunki- ja kuntapalvelut 2017

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoolaiset ovat tyytyväisiä palveluihinsa

Espoolaisten mielipiteitä palveluiden laadusta ja käsityksiä hyvinvoinnista tutkittiin syksyllä 2017. Parhaimpina pidettiin yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kirjastoa, jätehuoltoa ja juomavettä. Espoolaiset arvostavat myös rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta ja ulkoilualueita, puistoja ja ulkoilureittejä. Myös koulut ja liikenneolot saivat hyviä arvioita. Tyytyväisyys terveyskeskusten lääkäripalveluihin, hammaslääkäripalveluihin ja koulupalveluihin lisääntyi. Sen sijaan tyytyväisyys yritystoiminnan edistämiseen ja katujen ja teiden hoitoon on laskenut. Parhaimmat arvosanat Espoo saa palveluistaan leppävaaralaisilta.

Tutkimuksen toteutti FCG Konsultointi Oy.

Raportti: Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2017

Lisätiedot: Konserniesikunta, Strategiayksikkö,
Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko, teuvo.savikko@espoo.fi, puh. 050 3807 608