Suurpelto pääkaupunkiseudun sosiaalisen eriytymisen kartalla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pääkaupunkiseudun tulo- ja koulutuseliitit eriytyvät eri alueille

Koulutuksesta on tullut Helsingin seudulla kaikkein voimakkain alueellisten erojen tuottaja. Selvimmin tämä ilmenee juuri sillä Helsingin ja Espoon eteläisellä rajavyöhykkeellä, jonne myös uusia yrityksiä on 2000-luvun vaihteen molemmin puolin syntynyt kaikkein voimakkaimmin.

On myös esitetty, että hyväosaisin ”eliitti” olisi jakautumassa kahtia tulotason ja koulutuksen suhteen jopa alueellisesti. Tästä jakautumisesta löydettiin viitteitä yksinkertaisella tulo- ja koulutustason ristiintaulukoinnilla. Sen perusteella näyttää siltä, että niin sanottu koulutuseliitti keskittyy pääkaupunkiseudun lounaisosiin ja lähelle keskustaa, kun taas niin kutsuttu tuloeliitti sijoittuu kaupunkiseudun reunoille.

Tiedot ilmenevät FM Hanna Ristisuon tutkimuksesta, joka liittyy Espoon kaupungin ja Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen välillä solmittuun Espoon Suurpellon aluetta koskevaan tutkimusyhteistyösopimukseen. Tarkoituksena on aloittaa seuranta Suurpellon rakentumisen vaikutuksista Espoon sosioekonomiseen rakenteeseen, minkä pohjaksi tehtiin nyt julkaistu tutkimus kaupunkirakenteesta ennen Suurpellon rakentamisen alkamista.

Lisätietoja: Hanna Ristisuo
Helsingin yliopisto, Maantieteen laitos
Puh. 09-191 50771
Email: hanna.ristisuo(at)helsinki.fi

Julkaisu:
Suurpelto pääkaupunkiseudun sosiaalisen eriytymisen kartalla, Raportteja Espoosta 2/2008