Espoo alueittain

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoo alueittain 2015

Espoo poikkeaa monessa suhteessa muista kunnista. Verrattuna koko Suomeen Espoossa asuu esimerkiksi enemmän nuoria, korkeakoulutettuja ja vieraskielisiä, sen väestön tulotaso on korkeampi ja sairastavuuden indikaattorit ovat matalampia. Myös pääkaupunkiseudun naapureista, Helsingistä ja Vantaasta, Espoo erottuu monipuolisesti. Toisaalta eroja ei ole vain katsottaessa ulkopuolelle. Sanotaan, että Espoo on kuin pieni Suomi. Espoon pohjoisosassa on maaseutualueita, samalla kun eteläosassa on keskusalueita, jotka vastaavat suomalaisia keskikokoisia kaupunkeja.

Raportti: Indikaattorit alueittain

Espoo alueittain -raportti antaa lukuisien tilastotietojen ja kuvioiden avulla kuvan Espoon eri alueista. Jokaiselle osa-alueelle tuotettiin monenlaista materiaalia. Väestön kehitys kuvataan sekä kokonaisuutena että ikäryhmittäin vuodesta 1994 lähtien vuoteen 2024 ennusteen mukaisesti. Profiilikuvissa vertaillaan osa-aluetta nopeasti ja lukijaystävällisesti koko Espooseen sekä muihin Espoon alueisiin. Profiileissa koko Espoon arvoksi on asetettu 100, osa-alueen indeksiarvo esitetään tummansinisellä ja muiden osa-alueiden minimi- ja maksimi-indeksiarvot vaaleansinisellä palkilla. Taulukkosivuilla on tärkeimmät tiedot yksityiskohtaisesti. Mukana ovat myös kartat pienalueittain kielen mukaan ja raportin lopussa on vielä analyysi suuralueittain.

Espoon asema koko maassa sekä Helsingin seudulla on huomioitu siten, että Espoota vertaillaan koko Suomeen, Helsinkiin ja Vantaaseen profiilikuvissa. Raportin lopussa on selvitys käsitteistä, lähdeluettelo ja Espoon osa-alueiden kartat.

Tietoisku: Analyysit teemoittain ja suuralueittain

Tietoiskussa analysoidaan tärkeimpiä eroja niin Espoon osa-alueiden välillä kuin Espoota kotimaisessa vertailussa. Tätä varten käytetään indikaattoreita väestöstä, koulutuksesta, tuloista, terveydestä, työvoimasta ja työpaikoista, asunnoista ja rakennuksista. Aluksi Espoota tarkastellaan indikaattoreittain ja lopuksi esitetään Espoon suuralueiden erityispiirteitä tiivistettynä. Espoon sisällä aluejakona käytetään useimmissa tapauksissa tilastoalueita. Kotimaista vertailua varten vertaillaan Espoota koko Suomeen, Helsinkiin ja Vantaaseen.

Lisätietoja: Tutkija Tomas Lehtinen, Konserniesikunta, puh. 043 8259 427, tomas.lehtinen@espoo.fi

Julkaisut:
Espoo alueittain 2015: Indikaattorit alueittain (Raportteja Espoosta 1/2016)
Espoo alueittain 2015: Analyysit teemoittain ja suuralueittain (Tietoisku 7/2016)