Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

päivitetty 18.6.2020

Eetvartti julkaisee artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jossa Espoon kaupunki on mukana. Eetvartissa on myös kaupungin kehitystä kuvaavia artikkeleita. Varttitiedot-osiossa julkaistaan Espoon keskeiset neljännes- ja puolivuosittaiset tilastotiedot, esimerkiksi väestönmuutokset, työllisyys ja työttömyys, työpaikkakehitys ja rakennus- ja asuntotuotanto. Eetvartti julkaistaan helmi-maaliskuun, touko-kesäkuun, elo-syyskuun ja marras-joulukuun vaihteessa. 

Eetvartti-julkaisut

Eetvartti 2/2020: Korona-ajan infoa monella kielellä ja kanavalla. Tilastojen avulla selkeyttä koronakriisin hallintaan. Espoon ruotsinkielisten väestöennuste vuosille 2019-2028. Espoolaiset ovat terveitä ja hyvinvoivia muuhun maahan verrattuna, väestöryhmien välillä on eroja. Elämyksiä arkeen, kulttuurihyvinvointia espoolaisille. Espoo pärjää kuutoskaupunkien ympäristövertailussa. Lähes 90 prosenttia espoolaisista asuu alle puolen tunnin joukkoliikennematkan päässä nopeimmin saavutettavasta keskuksesta.

Eetvartti 1/2020: Espoon kaupunki edistää luonnon terveyshyötyjä Health & Greenspace -hankkeessa. Maksetut kunnallisverot Espoon eri alueilla ja väestöryhmissä. Espoolaiset pääosin tyytyväisiä palveluihin. Espoon yritysilmasto arvioitiin samalle tasolle kuin vuonna 2018. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa sekä Kaupunkiradan ja Länsimetron kehityskäytävillä. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa.

Eetvartti 4/2019: Tutkijatohtorit esittäytyvät. Espoon pienalueiden eriytyminen Berliinin kaupungin statusindeksiä mukailevalla tarkastelulla. Kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet ja uusiutuvien luonnonvarojen osuus kaukolämmön tuotannossa kasvanut. Kouluterveyskysely kertoo lasten ja nuorten kokemaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ilon- ja huolenaiheista.

Eetvartti 3/2019: Espoolaiset liikkuvat ja ovat ahkeria kulttuuripalvelujen käyttäjiä. Miten ja missä kaupunkilaiset haluavat asua? Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit. Ajankohtaista asuntotuotannosta.

Vanhemmat julkaisut

Muutoksen mittarit pähkinänkuoressa
Espoo 2019 2020 12 kk:n muutos
Väestömäärä 31.3. 285 018 290 653 5 635
Muuttovoitto, asukasta (tammi-maaliskuu) 1 059 426 -633
- kuntien välinen muutto 641 -246 -887
- siirtolaisuus 418 672 254
- syntyneiden enemmyys 320 365 45
Työllisyys 31.3.
- työttömyysaste % (TEM*) 31.3. 7,5 10,1 2,6 %-yksikköä
- työllisyysaste % (Tilastokeskus**) 1. vuosinelj. 73,4 75,3 1,9 %-yksikköä
Valmistuneita asuntoja***, tammi-maaliskuu 1 886 992 -894

* Työ- ja elinkeinoministeriö
** Työvoimatutkimus (otospohjainen, lähinnä kehityksen suuntaa antava luku)
*** vain uudisrakennukset, ennakkotieto
v. 2020 väestö- ja rakennustuotantoluvut ovat ennakkotietoja

Eetvartin toimitus:
Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, Konsernihallinto (päätoimittaja)
Tutkimussihteeri Sirpa Nykänen, Konsernihallinto
Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko, Konsernihallinto
Viestintäpäällikkö Heli Holm, Sivistystoimi
Suunnittelija Aki Välimäki, Tekninen ja ympäristötoimi
Ympäristöasiantuntija Marika Rönnberg, Tekninen ja ympäristötoimi