Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Eetvartti - neljännesvuosittainen toimintaympäristökatsaus
(linkit julkaisuihin sivun alareunassa)

Eetvartti julkaisee artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jossa Espoon kaupunki on mukana. Eetvartissa on myös kaupungin kehitystä kuvaavia artikkeleita. 
Varttitiedot-osiossa julkaistaan Espoon keskeiset neljännes- ja puolivuosittaiset tilastotiedot:

  • väestönmuutokset
  • työllisyys ja työttömyys
  • yritysten työpaikkakehitys Espoossa
  • suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa sekä Kaupunkiradan ja Länsimetron kehityskäytävillä
  • rakennus- ja asuntotuotanto

Eetvartti julkaistaan helmi-maaliskuun, touko-kesäkuun, elo-syyskuun ja marras-joulukuun vaihteessa. 

Muutoksen mittarit pähkinänkuoressa
Espoo 2018 2019 12 kk:n muutos
Väestömäärä 30.6. 281062 286895 5 833
Muuttovoitto, asukasta (tammi-kesäkuu) 1 192 2 609 1 417
- kuntien välinen muutto 379 1 633 1 254
- siirtolaisuus 813 976 163
- syntyneiden enemmyys 826 677 -149
Työllisyys 30.6.
- työttömyysaste % (TEM*) 8,7 8,4 -0,3 %-yksikköä
- työllisyysaste % (Tilastokeskus**) 76,2 75,2 -1,0 %-yksikköä
Valmistuneita asuntoja***, tammi-kesäkuu 1 651 2 884 1 233

* Työ- ja elinkeinoministeriö
** Työvoimatutkimus (otospohjainen, lähinnä kehityksen suuntaa antava luku)
*** vain uudisrakennukset, ennakkotieto
v. 2019 väestö- ja rakennustuotantoluvut ovat ennakkotietoja

Eetvartin toimitus:
Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, Konsernihallinto (päätoimittaja)
Tutkimussihteeri Sirpa Nykänen, Konsernihallinto
Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko, Konsernihallinto
Viestintäpäällikkö Heli Holm, Sivistystoimi
Erityissuunnittelija Riikka Puusniekka, Sosiaali- ja terveystoimi
Suunnittelija Aki Välimäki, Tekninen ja ympäristötoimi
Ympäristöasiantuntija Marika Rönnberg, Tekninen ja ympäristötoimi

Eetvartti-julkaisut:
Eetvartti 3/2019
Eetvartti 2/2019
Eetvartti 1/2019
Eetvartti 4/2018