Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Eetvartti - neljännesvuosittainen toimintaympäristökatsaus
(linkit julkaisuihin sivun alareunassa)

Eetvartti julkaisee artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jossa Espoon kaupunki on mukana. Eetvartissa on myös kaupungin kehitystä kuvaavia artikkeleita. 
Varttitiedot-osiossa julkaistaan Espoon keskeiset neljännes- ja puolivuosittaiset tilastotiedot:

  • väestönmuutokset
  • työllisyys ja työttömyys
  • yritysten työpaikkakehitys Espoossa
  • suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa sekä Kaupunkiradan ja Länsimetron kehityskäytävillä
  • rakennus- ja asuntotuotanto

Eetvartti julkaistaan helmi-maaliskuun, touko-kesäkuun, elo-syyskuun ja marras-joulukuun vaihteessa. 

Muutoksen mittarit pähkinänkuoressa
Espoo 2018 2019 12 kk:n muutos
Väestömäärä 31.3. 279852 285018 5 166
Muuttovoitto, asukasta (tammi-maaliskuu) 434 1 059 625
- kuntien välinen muutto -8 641 649
- siirtolaisuus 442 418 -24
- syntyneiden enemmyys 374 320 -54
Työllisyys 31.3.
- työttömyysaste % (TEM*) 8,1 7,5 -0,6 %-yksikköä
- työllisyysaste % (Tilastokeskus**) 75,8 73,4 -2,4 %-yksikköä
Valmistuneita asuntoja***, tammi-maaliskuu 861 1 886 1 025

* Työ- ja elinkeinoministeriö
** Työvoimatutkimus (otospohjainen, lähinnä kehityksen suuntaa antava luku)
*** vain uudisrakennukset, ennakkotieto
v. 2019 väestö- ja rakennustuotantoluvut ovat ennakkotietoja

Eetvartin toimitus:
Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, Konsernihallinto (päätoimittaja)
Tutkimussihteeri Sirpa Nykänen, Konsernihallinto
Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko, Konsernihallinto
Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Sivistystoimi
Erityissuunnittelija Riikka Puusniekka, Sosiaali- ja terveystoimi
Suunnittelija Aki Välimäki, Tekninen ja ympäristötoimi
Ympäristöasiantuntija Marika Rönnberg, Tekninen ja ympäristötoimi

Eetvartti-julkaisut:
Eetvartti 2/2019
Eetvartti 1/2019
Eetvartti 4/2018
Eetvartti 3/2018