Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Eetvartti - neljännesvuosittainen toimintaympäristökatsaus
(linkit julkaisuihin sivun alareunassa)

Eetvartti julkaisee artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jossa Espoon kaupunki on mukana. Eetvartissa on myös kaupungin kehitystä kuvaavia artikkeleita. 
Varttitiedot-osiossa julkaistaan Espoon keskeiset neljännes- ja puolivuosittaiset tilastotiedot:

  • väestönmuutokset
  • työllisyys ja työttömyys
  • yritysten työpaikkakehitys Espoossa
  • suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa sekä Kaupunkiradan ja Länsimetron kehityskäytävillä
  • rakennus- ja asuntotuotanto

Eetvartti julkaistaan helmi-maaliskuun, touko-kesäkuun, elo-syyskuun ja marras-joulukuun vaihteessa. 

Muutoksen mittarit pähkinänkuoressa
Espoo 2017 2018 12 kk:n muutos
Väestömäärä 31.12. 279044 283944 4 900
Muuttovoitto, asukasta (tammi-joulukuu) 2 986 3 350 364
- kuntien välinen muutto 1 366 1 304 -62
- siirtolaisuus 1 620 2 046 426
- syntyneiden enemmyys 1 649 1 550 -99
Työllisyys 31.12.
- työttömyysaste % (TEM*) 8,5 7,9 -0,6 %-yksikköä
- työllisyysaste % (Tilastokeskus**) 76,3 74,2 -2,1 %-yksikköä
Valmistuneita asuntoja***, tammi-joulukuu 3 269 3 852 583

* Työ- ja elinkeinoministeriö
** Työvoimatutkimus (otospohjainen, lähinnä kehityksen suuntaa antava luku)
*** vain uudisrakennukset, ennakkotieto
v. 2018 väestö- ja rakennustuotantoluvut ovat ennakkotietoja

Eetvartin toimitus:
Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, Konsernihallinto (päätoimittaja)
Tutkimussihteeri Sirpa Nykänen, Konsernihallinto
Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko, Konsernihallinto
Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Sivistystoimi
Erityissuunnittelija Riikka Puusniekka, Sosiaali- ja terveystoimi
Suunnittelija Aki Välimäki, Tekninen ja ympäristötoimi

Eetvartti-julkaisut:
Eetvartti 1/2019
Eetvartti 4/2018
Eetvartti 3/2018
Eetvartti 2/2018