Muut teemat

päivitetty 21.9.2020

Eetvartti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, jossa on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jossa Espoon kaupunki on mukana. Eetvartissa on myös kaupungin kehitystä kuvaavia artikkeleita. Varttitiedot-osiossa julkaistaan Espoon keskeiset neljännes- ja puolivuosittaiset tilastotiedot esimerkiksi väestönmuutoksista, työllisyydestä ja asuntotuotannosta.

Toimintaympäristön tila Espoossa -tietopaketti palvelee kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua sekä päätöksentekoa. Aihealueita ovat esimerkiksi ekologisesti kestävä kehitys, espoolaisten hyvinvointi, henkilöstö, kaupungin talous ja palvelut.

Taskutilasto on kuin "Espoo pähkinänkuoressa". Se sisältää keskeistä tietoa Espoosta esimerkiksi seuraavista aihealueista: historia, ympäristö, nähtävyydet, asuminen ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Vuoden 2020 Espoon kaupungin taskutilastot ilmestyivät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Espoo alueittain ilmestyy noin neljän vuoden välein. Espoo alueittain -julkaisu antaa lukuisien tilastotietojen ja kuvioiden avulla kuvan Espoon eri alueista.

Kaupunkiakatemia edistää kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta sekä tukee monitieteistä yhteistyötä.