Kouluterveyskysely: Suuri osa espoolaisnuorista voi hyvin mutta erot ovat kasvaneet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.1.2020 klo 11.36

Kouluterveyskyselyn vuoden 2019 tulosten mukaan suurin osa espoolaisista lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja kokee terveytensä hyväksi. Kuitenkin terveydentilansa huonoksi kokevien nuorten osuus on kasvanut.

Liikkumisen osalta lapset ja nuoret jakautuvat yhä selkeämmin paljon ja vähän harrastaviin. Raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt ja humalahakuisen juominen sekä tupakointi ovat vähentyneet merkittävästi. Toisaalta kannabiksen ja muiden laittomien huumeiden käyttö on tulosten mukaan yleistynyt.

Nuoret syövät entistä epäsäännöllisemmin aamupalaa ja koululounasta. Unen riittävyyteen ja nukahtamiseen liittyvät ongelmat ovat yleistyneet. Elintapojen ongelmat näkyvät myös ylipainoisten määrän kasvusuuntana. Internetin käyttöön liittyy entistä enemmän haasteita.

Tyttöjen kokema seksuaaliväkivalta ja häirintä sekä perheessä koettu henkinen ja fyysinen väkivalta ovat kyselyn esiin nostamia huolenaiheita. Tyttöjen mielialaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Myös avun saanti voi olla ongelma, sillä useampi kuin joka kolmas mielialan ongelmiin apua tarvinneista kokee, ettei ole saanut tukea koulun aikuisilta ja palveluista. Seksuaaliväkivaltaa ja häirintää kokeneista suurin osa myös jättää kertomatta asiasta. Apua ja tukea saadaan kuitenkin ystäviltä ja läheisiltä sekä vanhemmilta, joiden kanssa keskusteluyhteys on parantunut.

Koulunkäynnistä espoolaisnuoret pitävät. Koulukiusaaminen on vähentynyt ja työrauha koetaan entistä paremmaksi. Tukea hyvinvointiin nuoret kokevat saavansa koulun aikuisilta. Huolestuttavaa on kuitenkin koulu-uupumuksen yleistyminen. Osallisuuden osalta kehitys on myös huolestuttavaa, sillä kokemus osallisuudesta luokka- ja kouluyhteisöihin on vähentynyt.

Lisätietoja:

Raportteja Espoosta 1/2020: Kouluterveyskysely 2019. Espoolaisten oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan.

Erityissuunnittelija Terhi Pippuri

Terveydenhoidon asiantuntija Minna Eväsoja