Kevääseen verrattuna hieman useampi pitää koronavirusta merkittävänä uhkana itselleen ja läheiselle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.1.2021 klo 14.12

Espoolaiset kokevat, että ovat saaneet riittävästi tietoa koronaviruksesta ja osaavat toimia ohjeiden mukaan. 77% (keväällä 76 %) vastaajista kertoo myös toimivansa annettujen ohjeiden mukaan. Kokonaisuudessaan muutokset tuloksissa ovat kevääseen verrattuna maltillisia.

Espoon kaupunki kartoitti toistamiseen espoolaisten turvallisuudentunnetta, näkemyksiä omasta arjesta ja näkemyksiä kaupungin toiminnasta Covid 19 -koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana. Innolink Research Oy toteutti ensimmäisen kyselyn toukokuussa 2020 ja toisen kyselyn marras-joulukuussa 2020. Molempiin kyselyihin vastasi 1000 espoolaista. Vastaajat edustavat kaupungin väestöä melko hyvin ja vastaajajoukot olivat molemmilla kerroilla hyvin samankaltaiset.

Yli puolet vastaajista, 54 %, pitää Espoon kaupunkia melko tai erittäin luotettavana toimijana. Syksyn kyselyssä kriittisten palautteiden määrä oli keväästä hieman vähentynyt. Palveluista parhaiksi arvioitiin turvallisuuspalvelut ja heikoiten sosiaalipalvelut. Valtakunnallisista toimijoista luotettavimpana pidettiin HUS:ia ja turvallisuusviranomaisia.

Koronavirus herättää kaikissa huolta ja turhautumista. Nuorilla korostuu myös ahdistus. Huoli on vanhimmassa ikäryhmässä korostunut entisestään ja vastuuntunnon tunteet lisääntyvät iän myötä. Avoimissa kuvauksissa nuoret nostavat esiin maskit, karanteenin, rajoitukset ja pelon tunteen. Iäkkäimmillä puolestaan rajoitukset ja eristäytyminen sekä epidemian olleen odotettavissa näkyvät vastauksissa. Kevääseen verrattuna alhaisemmissa tuloluokissa ahdistuksen tunteet olivat vahvistuneet.

Vastaajien henkinen ja psyykkinen jaksaminen on laskenut joka kolmannella vastaajalla. Tämä saattaa synnyttää haasteita, jotka realisoituvat vasta viiveellä. Ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminen on laskenut 59%:lla vastanneista ja yhteydenpito perheenjäseniin ja läheisiin on laskenut 30%:lla vastanneista. Kevääseen verrattuna hieman useampi pitää koronavirusta merkittävänä uhkana itselleen ja läheiselle tai Espoossa asuville tai asioiville. Erityisesti täysin eri mieltä tai melko eri mieltä olevien osuus on pienentynyt. Hieman yli neljännes vastaajista uskoo koronavirukseen reagoinnin olevan enemmän tunne- kuin järkipohjaista.

Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta toivoo kaupungin keskittyvän erityisesti viruksen leviämisen ehkäisyyn ja noin kaksi kolmesta vastanneesta terveydenhuollon hoitoresurssien varmistamiseen.

Covid-19 -turvallisuusselvitys asukkaille syksy 2020 (pdf, 2564 Kt)