Tilastot ja tutkimukset

13.10.2020

Espoon kaupunki tuottaa kaupungin ja sen toimintaympäristön tilaa ja kehitystä kuvaavia tilastoja, selvityksiä sekä laatii mm. väestöennusteet. Tilastot kuvaavat Espoota, sen osa-alueita sekä Helsingin seutua. Lisäksi tehdään kansainvälisiä vertailuja. Kaupunki kehittää ja ylläpitää verkkopalveluita, tilastollisia tietokantoja ja tietorekistereitä.

Espoota koskevat tilastoaineistot esitetään usein käyttäen tilastollisia aluejakokarttoja. Pääkaupunkiseudun ja lähikuntien alueittaisia tilastoja on saatavilla Aluesarjat-tietokannasta ja koko maata ja kuntia koskevia tilastoja Tilastokeskuksen tietokannoista.

Uusimmat julkaisut, tutkimukset ja selvitykset: (Eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.)

Eetvartti 3/2020 : Espoo alueittain 2019 -julkaisu antaa kattavan annoksen tietoa Espoon eri alueista. YK:n kestävän kehityksen kaupunkiarvio valmistui Espoossa. Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksilla ohjataan seudun rakentumista kestävästi. Kerrostalohuoneistojen keskineliöhinnat nousivat vuoden 2019 aikana eniten Westendissä ja laskivat Laajalahdessa. Suhdannekehitys indeksien valossa Espoossa sekä Kaupunkiradan ja Länsimetron kehityskäytävillä. Yritysten työpaikkakehitys Espoossa.
16.9.2020

Espoon väestönmuutokset 2019: Espoon muuttovoitossa painottuvat nuoret työikäiset aikuiset sekä pienet lapset, kun taas muuttotappio koskee pääasiassa 50 vuotta täyttänyttä väestöä.
4.9.2020

Espoo alueittain 2019: Raportissa vertaillaan Espoon eri alueita keskenään indikaattorien, kuten väestörakenteen, työssäkäynnin, asumisen ja hyvinvoinnin suhteen. Vertailua on tehty myös Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeihin.
24.8.2020

Espoon väestörakenne 2019/2020: Vuonna 2019 Espoon väestömäärä kasvoi kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi alle kouluikäisissä lapsissa, joiden väestömäärä laski 390 lapsella eli 1,6 prosenttia.
1.7.2020

Vuoden 2020 Espoon kaupungin taskutilasto: Taskutilasto sisältää keskeistä tilastotietoa Espoosta monilta aihealueilta ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
23.6.2020

Espoon kaupungin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisarvio - Voluntary Local Review: YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen arvio Espoossa. In English.
16.6.2020

Eetvartti toimintaympäristökatsaus 2/2020: Korona-ajan infoa monella kielellä ja kanavalla. Tilastojen avulla selkeyttä koronakriisin hallintaan. Espoon ruotsinkielisten ennuste vuosille 2019-2028. Espoolaiset ovat terveitä ja hyvinvoivia muuhun maahan verrattuna, väestöryhmien välillä on eroja. Elämyksiä arkeen, kulttuurihyvinvointia espoolaisille. Espoo pärjää kuutoskaupunkien ympäristövertailussa. Lähes 90 prosenttia espoolaisista asuu alle puolen tunnin joukkoliikennematkan päässä nopeimmin saavutettavasta keskuksesta.
9.6.2020

Covid-19 turvallisuusselvitys asukkaille 2020: Espoo on selviytynyt hyvin koronaviruksen hoidosta.
8.6.2020

Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2019/2020: Espoon asukasluku suuralueittain sekä vuosimuutos. Väestö iän mukaan pienalueittain. Väestö iän mukaan palvelupiireittäin.
28.4.2020

Espooseen ja Espoosta vuonna 2017 muuttaneiden taustoja : Espoo sai muuttovoittoa eniten työllisistä maassa- ja maahanmuuttajista.
11.3.2020

Kouluterveyskysely 2019 : Suuri osa espoolaisnuorista voi hyvin, mutta erot ovat kasvaneet.
27.1.2020

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2019 : Palveluihin tyytyväisyyttä mittaavat indeksit ovat korkeammalla kuin koskaan, ja alueiden väliset erot tasoittuneet.
9.1.2020

Espoo yritysten toimintaympäristönä 2019 : Espoon yritysilmasto arvioitiin hyväksi ja Länsimetron vaikutus yritystoimintaan positiiviseksi.
29.11.2019

Tuoreimmat uutiset: