Verkostot ja ystävyyskaupungit

Espoon kaupunki on aktiivinen jäsen kansainvälisissä verkostoissa. Nämä organisaatiot tarjoavat mahdollisuuden tietojen ja kokemusten vaihtoon kaupungin palveluiden ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Sen lisäksi nämä verkostot pyrkivät vaikuttamaan kaupunkien kannalta tärkeisiin päätöksiin mm. EU:ssa sekä vahvistavat paikallisen hallinnon tärkeätä roolia.

Ystävyyskaupungit

Espoon kaupunki ylläpitää vakiintuneita suhteita ystävyyskaupunkeihin Pohjoismaissa, Venäjällä, Kiinassa, Virossa, Yhdysvalloissa ja Unkarissa. Yhteisymmärrystä ja yhteistyötä edistetään näiden suhteiden kautta. Kaupungin asiantuntijat ja asukkaat vaihtavat ideoita ja tutustuvat toisiin kaupunkeihin. Ystävyyskaupunkien kanssa tehtävässä yhteistyössä tärkeitä ovat erityisesti kulttuuri- ja opetustyö.

Vuonna 1998 Espoo ja Shanghai allekirjoittivat ystävyyskaupunkisopimuksen ja vuosi sen jälkeen tekivät ensimmäisen yhteistyöpöytäkirjan. Ajankohtaisen yhteistyöpöytäkirjan mukaan yhteistyön alat ovat tiede ja teknologia, yliopistojen yhteistyö ja parhaiden käytäntöjen vaihto.

Espoon ja Shanghain sisarkaupunkiyhteistyö

Espoon ystävyyskaupunkiyhteistyö on aktiivisinta Shanghain kanssa. Espoon ja Shanghain yli 20 vuotta jatkunut ystävyyskaupunkiyhteistyö tuottaa hedelmää laajasti suomalaiselle elinkeinoelämälle. Kaupunkiyhteistyön merkitys korostuu eri tahojen vuorovaikutuksen mahdollistajana, ovien avaajana, oppimisessa ja kestävän kehityksen haasteissa.  Pitkäjänteisen yhteistyön kohokohtia ovat olleet esimerkiksi lukioiden sisarkoulut, yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyö ja yritysten kontaktit.

China International Friendship Cities konferenssissa 2018 Shanghai palkitsi Espoon vuoden ystävyyskaupunkina. Aikaisemmin tunnustuksen ovat saaneet mm. Osaka, Montreal, Rotterdam, San Francisco ja Hampuri.

Yhteistyön perustan muodostaa Memorandum of Understanding. Ensimmäinen MoU allekirjoitettiin 1999. Nykyinen sopimus on voimassa vuoteen 2019 asti, ja siinä on määritelty yhteistyön teemat:

  1. innovaatiot ja kehittäminen
  2. liiketoiminta, kauppa ja investoinnit
  3. koulutus
  4. kulttuuri
  5. turismi ja konferenssit
  6. kestävä kehitys
  7. terveys, hyvinvointi ja vanhustenhoito

Espoon lukioissa opiskelijoiden on mahdollista kansainvälistyä monella tapaa, ja yksi tapa on osallistua Shanghai-yhteistyöhön. Kaikilla Espoon lukioilla on vuodesta 2016 saakka yhteistyölukio Espoon ystävyyskaupungissa Shanghaissa.

Espoon ystävyyskaupungit:

Esztergom, Unkari
Hatsina, Venäjä
Irving, Yhdysvallat
Kongsberg, Norja
Kristianstad, Ruotsi
Køge, Tanska
Nõmme, Viro
Shanghai, Kiina
Skagafjörður, Islanti
Sotši, Venäjä