Verkostot

Espoon kaupunki on aktiivinen jäsen kansainvälisissä verkostoissa. Nämä organisaatiot tarjoavat mahdollisuuden tietojen ja kokemusten vaihtoon kaupungin palveluiden ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Sen lisäksi nämä verkostot pyrkivät vaikuttamaan kaupunkien kannalta tärkeisiin päätöksiin mm. EU:ssa sekä vahvistavat paikallisen hallinnon tärkeätä roolia.

Ystävyyskaupungit

Espoon kaupunki ylläpitää vakiintuneita suhteita ystävyyskaupunkeihin Pohjoismaissa, Venäjällä, Kiinassa, Virossa, Yhdysvalloissa ja Unkarissa. Yhteisymmärrystä ja yhteistyötä edistetään näiden suhteiden kautta. Kaupungin asiantuntijat ja asukkaat vaihtavat ideoita ja tutustuvat toisiin kaupunkeihin. Ystävyyskaupunkien kanssa tehtävässä yhteistyössä tärkeitä ovat erityisesti kulttuuri- ja opetustyö.

Vuonna 1998 Espoo ja Shanghai allekirjoittivat ystävyyskaupunkisopimuksen ja vuosi sen jälkeen tekivät ensimmäisen yhteistyöpöytäkirjan. Ajankohtaisen yhteistyöpöytäkirjan mukaan yhteistyön alat ovat tiede ja teknologia, yliopistojen yhteistyö ja parhaiden käytäntöjen vaihto.

Espoon ystävyyskaupungit:

Esztergom, Unkari
Hatsina, Venäjä
Irving, Yhdysvallat
Kongsberg, Norja
Kristianstad, Ruotsi
Køge, Tanska
Nõmme, Viro
Shanghai, Kiina
Skagafjörður, Islanti
Sotši, Venäjä